Výlet do Moravského krasu

28. 06. 2021 v 15:24 hodin

V pátek 18. června 2021 rtuť teploměru šplhala hodně vysoko, ale uživatelům domova se zvláštním režimem to nadšení z dlouho očekávaného výletu nevzalo. Vybaveni letním oblečením, klobouky a láhvemi s pitím jsme se všichni sešli o půl deváté u autobusu a vydali se na cestu. Naším cílem byla propast Macocha, která je součástí Moravského krasu, nejvýznamnější krasové oblasti České republiky, jejíž vápence jsou staré miliony let.
Hned po příjezdu naše kroky vedly k chatě Macocha, která se nachází na horním můstku stejnojmenné propasti a v jejímž okolí stojí stánky s občerstvením a suvenýry. Někteří z odvážlivců se z ohraničené plošiny snažili dohlédnout na samotné dno propasti. Ta je součástí Punkevní jeskyně, kterou protéká podzemní říčka Punkva. K rychlé cestě dolů jsme využili lanové dráhy. Po zakoupení speciálních jízdenek a přes počáteční obavy jsme všichni sjeli za 2,5 minuty uzavřenou kabinou dolů.
Po krátké prohlídce okolí jsme se stejnou cestou vrátili opět k chatě Macocha a v restauraci, která je její součástí, si uživatelé objednali pohoštění podle svého přání. Spokojení a příjemně unavení jsme se vydali na cestu zpět.
Při projíždění jedné z vesnic řidič autobusu zastavil u nehody mladé cyklistky. Zdravotní doprovod a aktivizační pracovnice poskytly zraněné nezbytnou první pomoc, přivolaly záchrannou službu a vyčkaly příjezdu sanitky. Potlesk, kterým nás uživatelé přivítali v autobuse, nás překvapil a potěšil. I přes tento zážitek se výlet všem líbil a už se těšíme na další plánované akce.

top