Image

informace pro návštěvy od 16. 6. 2020

Centrum sociálních služeb Prostějov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.

Poskytuje registrované pobytové, ambulantní a terénní sociální služby. Organizace sídlí na adrese Lidická 86, 796 01 Prostějov. Jedná se o areál bývalé prostějovské nemocnice, v klidném parkovém prostředí, které mohou uživatelé našich služeb i veřejnost využívat k procházkám, relaxaci a posezení. Na této adrese poskytujeme služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací službu, Denní stacionář pro seniory a Chráněné bydlení.

Denní stacionář Pivoňka najdete na adrese Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov a Pečovatelskou službu na adrese Bezručovo náměstí 9, 796 01 Prostějov.


Poskytované služby


Poskytujeme registrované pobytové, ambulantní a terénní sociální služby

DOMOV PRO SENIORY

 • ubytování (1-3 lůžkové pokoje)
 • celodenní strava včetně dietní
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, podávání jídla, pití, přesuny na postel, vozík, atd.) 
 • pomoc při osobní hygieně

domov sen


domov duš

DOMOV PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, soc. zařízení je společné vždy pro více pokojů, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla)
 • Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel)

DOMOV PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, sociální zařízení je samostatné pro každý pokoj, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla).
 • Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel).

domov alz


pečovatelská služba

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

DENNÍ STACIONÁŘ PIVOŇKA

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pivoňka


stac sen

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (podávání jídla, pití, pomoc při oblékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu)
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC)

odlehčovací služba


chráněné bydlení

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 • Poskytnutí stravování (uživatelé mají možnost využít celodenního stravování, včetně dietních a diabetických jídel).
 • Dohled nad zvládáním běžných úkonů (dohled, popř. Dopomoc s přípravou stravy, dohled nad péčí o domácnost a úklidem, dopomoc při praní).