Jak požádat o přijetí

Postup pro žadatele

01
Žádost o poskytnutí sociální služby je vhodné podat, pokud patříte do cílové skupiny dané služby a máte aktuální zájem o přijetí, jinak ji vyřadíme ze zpracování. Až budete mít aktuální zájem o danou službu, je nutné podat žádost novou.
 
02

Veškeré potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář Plná moc a vyplněný jej doložte k žádosti.
 

03
Vyplněnou žádost s potřebnými přílohami nám doručte osobně nebo poštou na adresu:

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Lidická 2924/86
796 01 - Prostějov

 

 
top