Domov pro osoby s duševním onemocněním

Poskytujeme kvalitní sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby s celoročním pobytem.

Cílová skupina Domova pro osoby s duševním onemocněním

Osoby od 18 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad.
Službu nemůže poskytnout:
 • osobám aktuálně závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • osobám s vrozeným mentálním postižením (mentální retardace, Downův syndrom)

Poslání Domova pro osoby s duševním onemocněním

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu nebo péči osobám s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít samy ve své domácnosti

Kapacita Domova pro osoby s duševním onemocněním

Disponujeme kapacitou 76 lůžek
Budova E 42 lůžek
Budova M 34 lůžek

Zásady

 • Individuální přístup - poskytujeme vám sociální službu podle vašich potřeb a schopností
 • Týmový přístup - při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
 • Uznáváme hodnotu klienta - uznáváme hodnotu každého z vás s vaší jedinečnou životní zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, který patří k životu; přistupujeme k vám s úctou, zájmem a trpělivostí

Cíle

 • podporujeme vás v co nejvyšší míře samostatnosti
 • podporujeme vás při zachování vašich stávajících schopností
 • naplňujeme váš volný čas pomocí ergoterapie a dalších zájmových činností

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, soc. zařízení je společné vždy pro více pokojů, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla)
 • Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel)
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu)
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (besídky, přednášky, výlety, kulturní a společenské akce, obchody)
 • Sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém zařízení, orientace v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou dopravou apod.)
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů(řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních problémů, základní sociální poradenství komunikace s úřady, soudy, vyřizování příspěvku na péči a jiných sociálních dávek, vyřizování občanského průkazu, apod.)

Ergo Aktivizace

Při aktivizačních činnostech, které v domově se zvláštním režimem nabízíme našim klientům, využíváme často prvky ergoterapie – proto tedy název ergo-aktivizace. Samotná ergoterapie je vědecká disciplína, při které se používají takové činnosti, které pomáhají zachovávat schopnosti člověka potřebné pro zvládnutí běžných denních, pracovních a zájmových činností. 
 

Individuální přístup

K našim klientům se snažíme přistupovat individuálně, na základě znalostí z jejich biografie života. Směřujeme k tomu, aby se uživatelé naší služby během dne v rámci svých schopností a zájmů zabývali činností, která je baví a která pomáhá odvádět pozornost od jejich onemocnění, zlepšuje schopnost soustředění, zvyšuje sebevědomí, zlepšuje náladu a udržuje je v kontaktu s druhými lidmi, výsledkem čehož je jejich dobrá psychická a fyzická kondice. Neméně důležité jsou také aktivity zaměřené na pohybovou oblast (nácvik jemné a hrubé motoriky, zvyšování rozsahu pohybu, zvyšování svalové síly, zlepšování koordinace a podobně).

Kontaktní osoba pro Domov pro osoby s duševním onemocněním

sociální pracovnice, Domov se zvláštním režimem, budovy M a E
Mgr. Jitka Jurníková

Další zaměstnanci Domova pro osoby s duševním onemocněním

Jana Vránová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova E +420 582 321 305 +420 608 218 580 jvranova%at%csspv.cz
Marie Šustrová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova M +420 582 321 306 +420 608 212 116 msustrova%at%csspv.cz
Ivana Musilová Vedoucí zdravotního úseku pro Domov se zvláštním režimem +420 582 321 452 +420 739 014 630 imusilova%at%csspv.cz
top