Pečovatelská služba

Snažíme se seniorům a zdravotně postiženým dodávat po psychické stránce sílu a energii žít plnohodnotně i v pokročilém věku a své nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina Pečovatelské služby

 • Senioři
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby s chronickým onemocněním  (zejména Alzheimerova choroba a ostatní demence, Parkinsonova choroba a poruchy s ní související, Prionové choroby, Onemocnění motoneuronu, Huntingtonova choroba, Spinocerebrální ataxie, Spinální svalová atrofie, atd.).
Službu nemůžeme poskytnout:
 • osobám s těžkým smyslovým postižením (zejména s úplnou ztrátou zraku a sluchu, které komunikují pouze v Braillově písmu a znakové řeči)
 • osobám, které nekomunikují v českém jazyce

Poslání Pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je pomáhat seniorům i zdravotně postiženým občanům, kteří vzhledem ke svému stáří nebo nemoci potřebují pomoc druhého člověka, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí

Kapacita Pečovatelské služby

 • Kapacita služby: 270  klientů.
 • Kapacita terénní formy poskytování: 260 klientů
 • Kapacita ambulantní formy: 10 klientů
 
Pečovatelskou službu poskytujeme v regionu města Prostějov (včetně blízkého okolí – Žešov, Mostkovice a Držovice), a města Němčice nad Hanou, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Koválovice – Osíčany, Mořice, Nezamyslice, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice, Bedihošť, Biskupice, Čelechovice na Hané, Hrdibořice, Hrubčice, Klopotovice, Kralice na Hané, Olšany u Prostějova, Slatinky, Smržice, Vrbátky, a to v domácnosti klientů,
v domech s pečovatelskou službou a střediscích osobní hygieny. Služby se poskytují každý den
v časovém rozsahu od 6:30 hod. do 20:00 hod. dle časových a kapacitních možností organizace.
 

Zásady

 • Respekt k vám, vaším potřebám a právům, právo svobodné volby
 • Individuální přístup
 • Rovnoprávný přístup
 • Profesionalita a odbornost pracovníků
 • Úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost a poctivost pracovníků

Cíle

 • zvyšovat informovanost společnosti o činnostech a nabízených úkonech pečovatelské služby
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb na základě vašich individuálních potřeb 
 • pracovat v souladu se standardy kvality, metodikami a pracovními postupy pečovatelské služby
 • aktivně vás zapojovat při péči o vlastní osobu i domácnost proto, aby jste  mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí

V rámci služby nabízíme

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

 • doprava vozidly poskytovatele
 • dohled
 • doprovod nad rámec základních činností
 • půjčování kompenzačních pomůcek

Kontaktní osoba pro pečovatelskou službu

Vedoucí pečovatelské služby
Bc. Lucie Kacvinská
sociální pracovnice Pečovatelské služby, kontaktní osoba pro dobrovolníky
Karin Soldánová, DiS.
pečovatelská služba
top