Odlehčovací služba

Snažíme se podpořit pečující osoby v jejich úsilí pečovat o osobu blízkou co nejdelší dobu v přirozeném sociálním prostředí.
Cílová skupina Odlehčovací služby
Osoby od 18 let věku (včetně seniorů), se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je pečováno v domácím prostředí a jejichž rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout
Poslání Odlehčovací služby
Pomoc rodinným příslušníkům, kteří v plném rozsahu zajišťují péči a podporu o blízkou osobu v domácím prostředí, v situaci, kdy dočasně potřebují tuto péči zajistit jiným způsobem. Povětšinou se jedná o situace, kdy je pečující osoba na hospitalizaci, jede na dovolenou nebo si potřebuje vyřídit své osobní záležitosti
Kapacita Odlehčovací služby
Odlehčovací služba má kapacitu 6 klientů

Zásady

 • Individuální přístup - sociální službu vám  poskytujeme a podle vašich potřeb, možností a schopností
 • Respekt ke klientům- přistupujeme k vám s úctou, zájmem, trpělivostí, respektujeme vaše individuální potřeby a požadavky
 • Podpora samostatnosti klientů - důraz je kladen na vaši samostatnost , na zachování vašich dosavadních schopností, popř. na jejich rozvoj

Cíle

 

Nabízené služby

 • poskytnutí ubytování (dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením, včetně úklidu, praní, žehlení)

 • poskytnutí celodenní stravy (včetně dietní)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kontaktní osoba pro Odlehčovací službu

Sociální pracovnice
Bc. Michaela Chudobová

Další zaměstnanci Odlehčovací služby

Eva Polášková Eva Polášková +420 582 321 460 +420 778 751 610 epolaskova%at%csspv.cz
Miroslava Šatná Koordinátor všeobecných sester +420 582 321 305 +420 739 014 630 msatna%at%csspv.cz