Dobrovolnictví

 

Od počátku roku 2013 samostatně zajišťujeme v Centru sociálních služeb Prostějov, p. o. dobrovolnický program.
 

S dobrovolníky spolupracujeme v rámci neakreditovaného programu, a to na základě písemné smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti a podle pravidel definovaných ve Standardech kvality. V rámci programu rozvoje dobrovolnictví spolupracujeme s Národním dobrovolnickým centrem Hestia.

V současnosti v zařízení pracuje 5 dobrovolníků.

Náplň práce dobrovolníků v CSSP

  • individuální práce s jedním uživatelem v roli společníka – naslouchání, rozhovory, předčítání z knih a tisku, návštěva se psem
  • společenské hry, přednášky
  • práce se vzpomínkami
  • pomoc při kulturních akcích zařízení a výletech
  • pomoc při pravidelných nebo jednorázových volnočasových aktivitách
  • doprovody uživatelů – na procházky, nákupy, do kulturních zařízení 

Práci dobrovolníků v zařízení vítáme a vážíme si jejich pomoci. Jejich přítomnost je velkým přínosem, zvláště u uživatelů našich služeb se ztíženou možností pohybu, kteří potřebují přítomnost druhých osob co nejvíce, aby jim obohatili jejich život. I když běžné potřeby našich uživatelů zajišťují naši pracovníci, pomoc dobrovolníků může nabídnout něco více. Dobrovolnictví je zdrojem nových kontaktů, zážitků, nových nápadů a podílí se na zvyšování kvality života uživatelů v pobytovém zařízení.

Pro zájemce o dobrovolnictví

Dobrovolníkem se může stát v podstatě každý, komu je více než 15 let, je ochoten pomáhat a chce část svého volného času věnovat ve prospěch jiných lidí.

Chcete-li se stát dobrovolníkem v Centru sociálních služeb Prostějov, p. o., kontaktujte nás.
 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky

Sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků
Bc. Martina Jirkovská