Dobrovolnictví

 

V průběhu roku 2021 Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. navázalo spolupráci s Maltézskou pomoci, o.p.s., která zajišťuje dobrovolnickou činnost v rámci akreditovaného programu. Centrum sociálních služeb se stalo přijímající organizací.
 

Náplň práce dobrovolníků v CSSP

  • individuální práce s jedním uživatelem v roli společníka – naslouchání, rozhovory, předčítání z knih a tisku
  • společenské hry, přednášky
  • práce se vzpomínkami
  • pomoc při kulturních akcích zařízení a výletech
  • pomoc při pravidelných nebo jednorázových volnočasových aktivitách
  • doprovody uživatelů – na procházky, nákupy, do kulturních zařízení 

Práci dobrovolníků v zařízení vítáme a vážíme si jejich pomoci. Jejich přítomnost je velkým přínosem, zvláště u uživatelů našich služeb se ztíženou možností pohybu, kteří potřebují přítomnost druhých osob co nejvíce, aby jim obohatili jejich život. I když běžné potřeby našich uživatelů zajišťují naši pracovníci, pomoc dobrovolníků může nabídnout něco více. Dobrovolnictví je zdrojem nových kontaktů, zážitků, nových nápadů a podílí se na zvyšování kvality života uživatelů v pobytovém zařízení.

Pro zájemce o dobrovolnictví

Dobrovolníkem se může stát v podstatě každý, komu je více než 15 let, je ochoten pomáhat a chce část svého volného času věnovat ve prospěch jiných lidí.

Chcete-li se stát dobrovolníkem v Centru sociálních služeb Prostějov, p. o., kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Maltézské pomoci Štěpánku Doležalovou  +420 731 695 386
nebo sociální pracovnici CSSP Karin Soldánovou, DiS.
 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky

sociální pracovnice budov C a A, kontaktní osoba pro dobrovolníky
Karin Soldánová, DiS.
top