Denní stacionář pro seniory

Usilujeme o zachování kvality života seniorů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích podmínkách.

Cílová skupina Denního stacionáře pro seniory

Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Službu nemůžeme poskytnout:
 • osobám s přidruženým těžkým stupněm tělesného postižení (osoba trvale upoutaná na lůžko)
 • osobám s přidruženými těžkými smyslovými vadami zraku a sluchu (osoba, která potřebuje pro komunikaci zvláštní pomůcky a dovednosti - Braillovo písmo, znaková řeč)
 • osobám závislým na návykových látkách (alkohol, léky, drogy ...)
 • osobám hovořícím cizím jazykem, bez znalosti českého jazyka

Poslání Denního stacionáře pro seniory

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí
 

Kapacita Denního stacionáře pro seniory

Služba má kapacitu 20 klientů

Zásady

 • Dodržování vašich práv a respektování vaší svobodné volby
 • Individuální přístup
 • Rovnoprávný přístup
 • Profesionalita a odbornost pracovníků

Cíle

 • Podpora navazování a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi.
 • Snaha o udržení psychických a fyzických schopností.
 • Pomoc při udržení sebeobslužných a hygienických návyků.
 • Zajištění smysluplného trávení volného času prostřednictvím nabídky činností jako např. čtení, poslech hudby, trénování paměti, vzpomínání, cvičení, procházky.
 • Pomoc vašim rodinám v péči o jejich blízké.

Nabízené služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně – terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kontaktní osoba pro Denní stacionář pro seniory

sociální pracovnice denní stacionář Pivoňka, denní stacionář pro seniory a chráněné bydlení
Bc. Tereza Hofmanová

Další zaměstnanci Denního stacionáře pro seniory

Romana Jurníková Koordinátor pracovníků v sociálních službách budovy F +420 582 321 460 +420 778 751 559 rjurnikova%at%csspv.cz
top