Denní stacionář pro seniory

Usilujeme o zachování kvality života seniorů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích podmínkách.
Cílová skupina Denního stacionáře pro seniory
Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Poslání Denního stacionáře pro seniory
Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí
 
Kapacita Denního stacionáře pro seniory
Služba má kapacitu 20 klientů

Zásady

 • Dodržování vašich práv a respektování vaší svobodné volby
 • Individuální přístup
 • Rovnoprávný přístup
 • Profesionalita a odbornost pracovníků

Cíle

 • Podpora navazování a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi.
 • Snaha o udržení psychických a fyzických schopností.
 • Pomoc při udržení sebeobslužných a hygienických návyků.
 • Zajištění smysluplného trávení volného času prostřednictvím nabídky činností jako např. čtení, poslech hudby, trénování paměti, vzpomínání, cvičení, procházky.
 • Pomoc vašim rodinám v péči o jejich blízké.

Nabízené služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně – terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kontaktní osoba pro Denní stacionář pro seniory

Sociální pracovnice
Bc. Martina Jirkovská

Další zaměstnanci Denního stacionáře pro seniory

Eva Polášková Eva Polášková +420 582 321 460 +420 778 751 610 epolaskova%at%csspv.cz