Domov pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Cílová skupina Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Senioři od 65 let s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence

Poslání Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Poslání Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem s Alzheimerovou chorobou, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí

Kapacita Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Disponujeme kapacitou 29 lůžek. Budova je bezbariérová.

Zásady

 • Respekt ke klientům - jednáme s vámi jako s osobou, která sice trpí Alzheimerovou chorobou, ale stále má právo na úctu, respekt a lidskou důstojnost.
 • Individuální přístup – poskytujeme vám sociální službu podle vašich potřeb a schopností.
 • Důraz je kladen na podpoření a zachování soběstačnosti klientů- při poskytování sociální služby se snažíme v co největší míře udržet si stávající schopnosti a dovednosti.
 • Týmový přístup – při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel.

Cíle

 • Umožnit vám žít v bezpečném prostředí
 • V maximální míře udržet vaši soběstačnost 
 • Podporovat vás v přizpůsobení se novému prostředí
 • Umožnit vám služby důstojně dožít svůj život


Image.JPG


Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, sociální zařízení je samostatné pro každý pokoj, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla).
 • Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu).
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (besídky, přednášky, výlety, kulturní a společenské akce, obchody).
 • Sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém zařízení, orientace v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou dopravou apod.).
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí našich klientů(řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních problémů, základní sociální poradenství komunikace s úřady, soudy, vyřizování příspěvku na péči a jiných sociálních dávek, vyřizování občanského průkazu, apod.).
 • Aktivizační činnosti (činnosti v rámci ergo-aktivizací).

Ergo aktivizace

Jedním z cílů při provázení člověka s onemocněním demencí je podpora motivace, snaha o udržení stávajících schopností, nácvik běžného způsobu života, usnadnění orientace v čase, místě, udržování nebo zlepšení jemné i hrubé motoriky, koordinace, ale i možnosti otevírání se novým věcem i ve stáří. Základním pilířem naší práce je naslouchání, sdílení, validující rozhovory i uspokojování potřeby společného setkávání se a podporování sounáležitosti.
 

Kontaktní osoba pro Domov pro osoby s Alzheimerovou chorobou

sociální pracovnice - Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou, budova H
Bc. Lenka Králová

Další zaměstnanci Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Kateřina Julínková Koordinátor pracovníků v sociálních službách +420 582 321 450 +420 778 751 561 kjulinkova%at%csspv.cz
Ivana Musilová Vedoucí zdravotního úseku pro Domov se zvláštním režimem +420 582 321 452 +420 739 014 630 imusilova%at%csspv.cz
top