Domov pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Cílová skupina Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou
Senioři s Alzheimerovou chorobou
Poslání Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou
Poslání Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem s Alzheimerovou chorobou, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí
Kapacita Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou
Disponujeme kapacitou 29 lůžek

Zásady

 • Respekt ke klientům - jednáme s vámi jako s osobou, která sice trpí Alzheimerovou chorobou, ale stále má právo na úctu, respekt a lidskou důstojnost.
 • Individuální přístup – poskytujeme vám sociální službu podle vašich potřeb a schopností.
 • Důraz je kladen na podpoření a zachování soběstačnosti klientů- při poskytování sociální služby se snažíme v co největší míře udržet si stávající schopnosti a dovednosti.
 • Týmový přístup – při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel.

Cíle

 • Umožnit vám žít v bezpečném prostředí
 • V maximální míře udržet vaši soběstačnost 
 • Podporovat vás v přizpůsobení se novému prostředí
 • Umožnit vám služby důstojně dožít svůj život

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, sociální zařízení je samostatné pro každý pokoj, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla).
 • Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu).
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (besídky, přednášky, výlety, kulturní a společenské akce, obchody).
 • Sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém zařízení, orientace v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou dopravou apod.).
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí našich klientů(řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních problémů, základní sociální poradenství komunikace s úřady, soudy, vyřizování příspěvku na péči a jiných sociálních dávek, vyřizování občanského průkazu, apod.).
 • Aktivizační činnosti (činnosti v rámci ergo-aktivizací).

Ergo aktivizace

Jedním z cílů při provázení člověka s onemocněním demencí je podpora motivace, snaha o udržení stávajících schopností, nácvik běžného způsobu života, usnadnění orientace v čase, místě, udržování nebo zlepšení jemné i hrubé motoriky, koordinace, ale i možnosti otevírání se novým věcem i ve stáří. Základním pilířem naší práce je naslouchání, sdílení, validující rozhovory i uspokojování potřeby společného setkávání se a podporování sounáležitosti.
 

Individuální přístup, práce se vzpomínkami

Každodenní aktivity tvoří základ pro navození smysluplného průběhu a struktury dne. Pro ty klienty, kteří mají rádi společnost druhých lidí, připravujeme dopolední a odpolední aktivizační programy. K našim klientůmslužby se snažíme přistupovat individuálně a na základě znalostí z jejich biografie života. Individuálně nabízíme klientům validující rozhovory, naslouchání nebo prosté bytí u lůžka. Při komunikaci s klienty využíváme přístup a techniky validace Naomi Feil. Jednou ze základních metod práce o stárnoucího člověka je reminiscence - práce se vzpomínkami, kterou chápeme v našem zařízení jako "kulturu" v péči o seniory. Dlouhodobá paměť bývá u člověka s onemocněním demence zachována velmi dlouho, proto se reminiscence prolíná prakticky všemi aktivitami.

Pro klienty se snažíme navodit pocit pohody a bezpečného prostředí. K tomuto účelu slouží „obývák“ společně s reminiscenčními koutky. Ty jsou vybaveny dobovým nábytkem a doplňky, které našim uživatelům přibližují dobu jejich aktivního života v domácím prostředí.
 

Skupinové aktivity

V případě zájmu vyššího počtu uživatelů probíhají skupinkové aktivity ve společenské místnosti v přízemí budovy. Uživatelé zde mají možnost využívat předměty a pomůcky, které vedou k zachování dosavadních schopnosti, jako jsou především ruční práce, pečení, vaření, úklid, keramika, výtvarné činnosti. Velmi oblíbené jsou činnosti jako zpívání lidových písní, tance, trénování paměti, hraní společenských her, vzpomínkové besedy, mezigenerační setkávání, sledování televize, hudebních pořadů, DVD. I ve vyšším věku je dobré vyzkoušet nebo jen pozorovat nové činnosti. Proto nabízíme uživatelům možnost zkusit si např. práci s keramickou hlínou, odlévání do forem, kreslení mandal, koláže z přírodnin a jiné. Velmi oblíbené u seniorů je aranžování květin, sušení bylin z našeho zahradnictví. Jídelna je využívána také pro pečení a vaření oblíbených receptů uživatelů spojených s ochutnávkou.
 

Pohyb

K posílení fyzické kondice, podpoře vnímání přírody a okolního prostředí slouží pravidelné procházky po zahradě, spojené s návštěvou místního zahradnictví nebo sadu.

Klientům se ztíženou pohyblivostí pravidelně umožňujeme pobyt venku na lůžku.

Také pravidelné cvičení na židlích udržuje kondici, svalové napětí a rozsah pohybu kloubů. Pohyb se často stává zdrojem radosti. Pomalé pohyby, automasáže, poklepy na povrch těla, sebeuvědomění si vlastního těla, harmonizující cvičení s prvky jógy, cvičení prstů, mimických svalů, artikulace, relaxační a dechová cvičení s hudbou. Využíváme množství rehabilitačních pomůcek: šátků, vařeček, overballů a masážních míčků. Oblíbené jsou hry s míčem, tanečky na židli, pantomima k vybavování zažitých pohybů při předvádění různých známých činností ze života.
 

Klubové zařízení "Pod Lípou"

Příjemné posezení nabízí reminiscenční Klubové zařízení "Pod Lípou". Navozuje pocit pohody a klidu. Příjemné pro uživatele je setkávání se s jinými lidmi, možnost oslavit zde své jubileum a posedět s návštěvou.
 

Cvičení kognitivních funkcí

Důležitou součástí dne je každodenní cvičení kognitivních funkcí při rozhovorech, s využitím pomůcek jako například sady pro kognitivní trénink, u společenských her, binga, kuželek apod. Za velmi důležitou považujeme nenásilnou a přirozenou formu využívání stimulujících předmětů a pomůcek, které podporují komunikaci, vnímání sebe, ale i okolního prostředí. Prostřednictvím vnímání barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní dochází k rozvíjení a posilování smyslů, zvláště u uživatelů služby, kteří již obtížně komunikují.
 

Domácí činnosti

Mezi nejoblíbenější aktivity patří přirozené domácí činnosti podle ročního období, na které byli naši uživatelé zvyklí z předešlého období života, jako krájení a sušení ovoce na křížaly, vaření kompotu, loupání ořechů, úklid, umývání nádobí, skládání prádla, příprava a prostírání k obědu. Dále pro ženy tradiční ruční práce jako párání a namotávání vlny.

V rámci zahradní terapie se naši uživatelé starají o pokojové květiny, na podzim si vysazují jarní cibuloviny, aby se v předjaří mohli těšit na krásu květů.
 

Reminiscence

Ve vybraných případech využíváme pro klienty terapeutické panenky. Navozují emoce, pozitivně stimulují smyslové orgány, vyvolávají vzpomínky na produktivní období života člověka - kdy se klientcítil potřebný, důležitý, milovaný. 

V našem zařízení hojně uplatňujeme práci se vzpomínkami - reminiscenci. Mimo běžné přirozené vzpomínání připravujeme reminiscenční skupinová setkávání klientůs využitím předmětů vyvolávajících vzpomínky a probouzejících vzájemná sdílení, podporující vlastní hodnotu a identitu starého člověka. Jako témata k reminiscenci využíváme jednak významné svátky v průběhu roku - například státní svátky, Památka zesnulých, svatý Martin, Mikuláš, advent a s nimi spojené lidové tradice a zvyky. Ale také témata, jak se dříve žilo, co se jak dělalo.
 

Bohoslužby

Každou středu jsou pro uživatele služeb CSSP pořádány bohoslužby slova nebo mše svaté.
 

Canisterapie

Velkou radost přinášejí uživatelům služby pravidelné návštěvy psů. Canisterapie má pozitivní psychické účinky, motivuje k pohybu, podporuje komunikaci, pomáhá navazovat kontakt, vyjadřovat potřebu náklonnosti a blízkosti. Zavzpomínat a projevit kladná vztah ke zvířatům umožňujeme našim uživatelům také návštěvami králíčka Elinky.

Setkávání

Jednou z důležitých filozofií našeho zařízení je podporování mezigeneračního soužití. Proto pravidelně pořádáme společná setkávání. Na návštěvy k "babičkám a dědečkům" se děti vždy velmi těší. Máme radost, když po skončení vystoupení nebo společného tvoření děti zůstávají a povídají si se seniory, vzájemně se tak obohacují obě generace.

Naší snahou je dát klientům a jejich blízkým možnost prožívat co nejvíce společných chvil, proto pro ně připravujeme pravidelná setkání, posezení a zpívání, krátké výlety, posezení na terase spojené s příjemným letním občerstvením.
 

Kontaktní osoba pro Domov pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků
Bc. Martina Jirkovská

Další zaměstnanci Domova pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Markéta Kašpárková Koordinátor pracovníků v sociálních službách +420 582 321 450 mkasparkova%at%csspv.cz
Miroslava Šatná Koordinátor všeobecných sester +420 582 321 305 +420 739 014 630 msatna%at%csspv.cz