Domov pro seniory

Snažíme se vytvořit podmínky pro důstojně prožité stáří.

Cílová skupina Domova pro seniory

 • Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
 • Senioři od 65 let, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby
 • manželské a partnerské páry seniorského věku (od 65 let) se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

Poslání Domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je vytváření klidného a bezpečného prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby

Kapacita Domova pro seniory

Disponujeme kapacitou 126 lůžek
Budova D 64 lůžek
Budova C 46 lůžek
Budova A 16 lůžek

 

Zásady

 • Individuální přístup - poskytujeme vám sociální službu podle vašich potřeb a schopností
 • Týmový přístup - při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
 • Uznáváme hodnotu seniora - uznáváme hodnotu každého z vás s vaší jedinečnou životní zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, který patří k životu; přistupujeme ke klientům s úctou, zájmem a trpělivostí

Cíle

 • Obnovit, případně udržet vaši soběstačnost 
 • Umožnit vám důstojně dožít svůj život

Nabízené služby

 • ubytování (1-3 lůžkové pokoje)
 • celodenní strava včetně dietní
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, podávání jídla, pití, přesuny na postel, vozík, atd.) 
 • pomoc při osobní hygieně
 • praní, úklid
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • kulturní akce
 • bohoslužby
 • psycholog
 • knihovna
 • klubové zařízení

Aktivizační činnosti

Našim klientům nabízíme celou řadu pravidelných aktivizačních a volnočasových programů. Podle svého zájmu a schopností si každý může vybírat z pestré nabídky. Uvědomujeme si, že snad každý člověk si potřebuje občas popovídat a sdílet svoje radosti i starosti. Jsme připraveni naslouchat. 

Kontaktní osoby pro Domov pro seniory

Vedoucí sociálního úseku, sociální pracovnice Domov pro seniory - budova D- přízemí
Mgr. Lenka Prosecká, DiS
Sociální pracovnice budova C, budova A
Karin Soldánová, DiS.
Sociální pracovnice Domov pro seniory - budova D - 1. patro, Odlehčovací služby
Bc. Michaela Chudobová

Další zaměstnanci Domova pro seniory

Eva Odstrčilová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova D – 1. patro 582 321 302 608 215 964 eodstrcilova%at%csspv.cz
Lucie Kocourková Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova D - přízemí 582 321 371 773 784 105 lkocourkova%at%csspv.cz
Marie Pospíšilová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova C 582 321 304 773 784 107 mpospisilova%at%csspv.cz
Zdeňka Dopitová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova A 582 321 307 773 784 106 zdopitova%at%csspv.cz
top