Domov pro seniory

Snažíme se vytvořit podmínky pro důstojně prožité stáří.
Cílová skupina Domova pro seniory
 • Senioři se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
 • Senioři, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby
Poslání Domova pro seniory
Posláním domova pro seniory je vytváření klidného a bezpečného prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby
Kapacita Domova pro seniory
Disponujeme kapacitou 126 lůžek

 

Zásady

 • Individuální přístup - poskytujeme vám sociální službu podle vašich potřeb a schopností
 • Týmový přístup - při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
 • Uznáváme hodnotu seniora - uznáváme hodnotu každého z vás s vaší jedinečnou životní zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, který patří k životu; přistupujeme ke klientům s úctou, zájmem a trpělivostí

Cíle

 • Obnovit, případně udržet vaši soběstačnost 
 • Umožnit vám důstojně dožít svůj život

Nabízené služby

 • ubytování (1-3 lůžkové pokoje)
 • celodenní strava včetně dietní
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, podávání jídla, pití, přesuny na postel, vozík, atd.) 
 • pomoc při osobní hygieně
 • praní, úklid
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • kulturní akce
 • bohoslužby
 • psycholog
 • knihovna
 • klubové zařízení

Aktivizační činnosti

Našim klientům nabízíme celou řadu pravidelných aktivizačních a volnočasových programů. Podle svého zájmu a schopností si každý může vybírat z pestré nabídky. Uvědomujeme si, že snad každý člověk si potřebuje občas popovídat a sdílet svoje radosti i starosti. Jsme připraveni naslouchat. 

Předčítání

Pro ty, kteří sami nemohou, předčítáme z knih, novin nebo časopisů. Máme také k dispozici zvukové nahrávky knih a časopisů. Domov pro seniory nabízí klientům velkou řadu aktivizačních činností. Při každé této poskytované aktivizaci se dbá na individuální přístup a možnost vybrat si z pestré nabídky. Základním pilířem naší práce se seniory je naslouchání, sdílení, rozhovory, společné setkávání a udržování soběstačnosti našich klientů.

Oživení vzpomínek

Doporučujeme, aby se naši klienti obklopili drobnými předměty, na které byli zvyklí z domu, např. své oblíbené křeslo, hrnečky, obrazy a fotografie, alba, suvenýry, oblíbený polštář, deka apod. Tyto předměty slouží nejen k vybavování vzpomínek u samotného seniora, ale také k navázání hovoru rodinných příslušníků a pečujícího personálu.

Při práci s našimi klienty poměrně intenzivně využíváme jejich vzpomínky. K tomu nám dopomáhají různé předměty z dřívější doby a tzv. vzpomínkové vitrínky. Jsou to prosklené poličky, do kterých umisťujeme předměty připomínající nějaký čas, dobu nebo sbírku. U těchto vitrínek bývá přiložen i krátký text charakterizující vystavené předměty.  Uživatelé služby si mohou se svými rodinnými příslušníky nebo známými o vystavených předmětech povykládat a zavzpomínat si na určitou část svého života.

Aktivita, která je u našich uživatelů velmi oblíbená je menší skupinka nazvaná Reminiscenční posezení probíhající v pátek, kdy se schází uživatelé služby nad kávou či čajem vzpomínají a vzájemně sdílejí své životní zkušenosti.

Příprava jídel

Mezi aktivizační činnosti, které vyplňují volný čas, patří také příprava oblíbeného receptu, která probíhá jedenkrát za měsíc. Uživatelé se s chutí pouští do přípravy pokrmu, který po jeho dokončení společně ochutnají a zhodnotí, Při teplém letním odpoledni využíváme venkovní gril na přípravu uzených dobrot.

Ruční práce

Naši klienti mají oblíbené také tradiční ruční práce zaměřené na činnosti z běžného života − loupání ořechů, sušení křížal, párání vlny, drhnutí rouna, výroba krmítek pro ptáčky, drcení levandule a jiných bylinek, dávání je do ušitých pytlíčků. Rádi však zkouší i nové výtvarné techniky a práce jako například aranžování květin nebo kreslení mandal. Mezi další aktivity, které vyplňují volný čas seniorů, patří pouštění oblíbeného filmu na přání, trénink paměti, luštění křížovek, cestovatelská série, hra Bingo a jiné společenské hry. Svoji fantazii a tvořivost mohou uživatelé služby využít při práci s keramickou hlínou. Rozvíjí si tak nejen vlastní tvořivost a jemnou motoriku, ale mohou přispět také do prezenčně prodejní výstavky.

Reminiscenční klub „Pod Lípou

Mezi další aktivity patří zdravotní a relaxační cvičení s hudbou nebo harmonizující cvičení.

Posedět si v příjemném prostředí s ostatními uživateli či s návštěvou, oslavit své jubileum, poslechnout si hezkou hudbu, vyrobit si něco pro radost nebo si zahrát společenské hry, to vše je možné v našem reminiscenčním klubu „Pod Lípou“.

Každou středu se naši uživatelé těší na návštěvu terapeutického psa, při níž je vidět jejich cit ke zvířatům. Neuvěřitelné zážitky sdělují po hlazení, krmení a různých hrách se psem.

Kultura

Kulturně společenskou činnost rozvíjíme ve spolupráci s uživateli především účastmi na různých kulturních, soutěžních a sportovních akcích. Mezi velmi oblíbené patří především výlety za poznáním a zábavou do okolí. Dle zájmu navštívili uživatelé různá místa naší republiky.
Již šestým rokem zařazujeme do pestré nabídky aktivizačních činností také mezigenerační setkávání. Spolupracujeme s několika základními školami v Prostějově a základní uměleckou školou Prostějov.

Našim uživatelům, kteří mají zájem, napomáháme při sepisování knihy života či životních příběhů. V našem zařízení vznikla společná kniha životních příběhů s názvem „Střípky vzpomínek“. Toto dílo se dočkalo i rozšířeného vydání o další příspěvky. A že se jednalo o opravdu neobyčejný a zdařilý počin, o tom svědčí umístění na třetím místě v celorepublikové soutěži vyhlášené Radou vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2013. Jeden z výtisků si může veřejnost prohlédnout v čítárně Městské knihovny v Prostějově nebo opatřit v CSSP.

Všechny uvedené nabízené činnosti přispívají k celkové aktivizaci a zvýšení kvality života uživatelů našich služeb.

Kontaktní osoby pro Domov pro seniory

Vedoucí sociálního úseku, sociální pracovnice budova D- přízemí
Mgr. Lenka Prosecká, DiS
Sociální pracovnice budova C, budova A
Karin Soldánová, DiS.
Sociální pracovnice
Bc. Michaela Chudobová

Další zaměstnanci Domova pro seniory

Eva Odstrčilová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova D – 1. patro 582 321 302 608 315 964 eodstrcilova%at%csspv.cz
Kateřina Bartošová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova D - přízemí 582 321 371 773 784 105 kbartosova%at%csspv.cz
Marie Pospíšilová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova C 582 321 304 773 784 107 mpospisilova%at%csspv.cz
Zdeňka Dopitová Koordinátor pracovníků v sociálních službách budova A 582 321 307 773 784 106 zdopitova%at%csspv.cz