Podporují nás

Naši sponzoři

Dotace

2019

V roce 2019 nám byly poskytnuty dotace z rozpočtu statutárního města Prostějov na následující akce:

Zahradní slavnost (občerstvení, kulturní vystoupení). Dotace ve výši 5.000 Kč.

Májková olympiáda (pomůcky pro vytvoření disciplín, ceny pro soutěžící, výzdoba herních stanovišť, hudební vystoupení, drobné občerstvení pro soutěžící). Dotace ve výši 10.000 Kč.

Zakoupení pomůcek pro zahradní terapii - vyvýšené záhony, pomůcky pro zahradničení. Dotace ve výši 15.000 Kč.

Vydání sborníku "Střípky vzpomínek" (náklady na tisk, upomínkové předměty pro přispívající uživatele, propagace). Dotace ve výši 5.000 Kč.

Podpora kreativních činností uživatelů pobytových sociálních služeb v tvořivé dílně - nákup materiálu (vlna, příze, výtvarný kreativní materiál). Dotace ve výši 15.00 Kč.

Taneční kostýmy pro taneční skupinu Křepelky (uživatelky služby Domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním). Dotace ve výši 10.000 Kč.

Vánoční setkání u živého betlému v prostorách zahrady Centra sociálních služeb (náklady na vyzdobení zahrady, perníková srdíčka a punč, kostýmy pro vystupující). Dotace ve výši 7.000 Kč.

2018

Děkujeme městu Prostějov za poskytnutí účelové dotace 15 000 Kč na vybavení snoezelenu v Domově se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou relaxačním vodním sloupcem.
relaxační vodní sloupec

Děkujeme městu Prostějov za poskytnutí účelové dotace 10 000 Kč na realizaci Májkové slavnosti.
 
oslavy májky

Mohlo by vás zajímat