Studentské praxe

Centrum sociálních služeb Prostějov přijímá na praxi studenty z VŠ nebo VOŠ, kteří studují obor zaměřený na sociální práci nebo studenty SŠ nebo SOŠ, jejichž obor je zaměřen na sociální oblast nebo zdravotnictví, případně účastníky kurzu Pracovník v sociálních službách.
Praxi je možné uskutečnit  pouze na základě uzavřené smlouvy o výkonu odborné praxe. Studentům se věnují dle specifika daného oboru sociální pracovnice, nepedagogičtí pracovníci v sociálních službách a další zaměstnanci CSSP.
 
Máte-li zájem o vykonání odborné praxe v naší organizaci kontaktujte tyto pracovníky:

Sociální oblast: Mgr. Lenka Prosecká, DiS.                 Tel.: 733 572 729
Zdravotní oblast: Eva Horáková                                    Tel.: 739 427 836
Odborné stáže: Mgr. Kateřina Dvořáková                    Tel.: 778 880 663

 
top