Pracovní příležitosti

Kontaktní osoba pro zájemce o zaměstnání

Personalista
Kateřina Dvořáková

Ochrana osobních údajů

Zasláním Vašeho životopisu, popřípadě dalších osobních materiálů do naší organizace, udělujete souhlas Centru sociálních služeb Prostějov, p. o., Lidická 86, Prostějov, se shromážděnímzpracováním a uchováním osobních údajů o Vaší osobě dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to v rozsahu potřebném pro realizaci výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic v naší organizaci.

Prohlašujeme, že Vámi zaslané osobní údaje použijeme pouze k uskutečnění stávajícího nebo i budoucích výběrových řízení a nepředáme tyto údaje třetím osobám bez Vašeho předchozího písemného souhlasu.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu jednoho roku nebo do okamžiku jeho písemného odvolání z Vaší strany. 

Mohlo by vás zajímat