Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov - zřízení zařízení pro chronicky nemocné Alzheimerovou chorobou

01. 07. 2014
Výše dotace z ROP: 31 303 935,60Kč
Podíl Olomouckého kraje 30%: 13 415 972,40 Kč
Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.

Hlavním cílem je podpora vzniku služby domovů se zvláštním režimem (senioři s diagnostikou Alzheimerova choroba). Olomoucký kraj jako spoluinvestor této akce se rozhodl zrekonstruovat budovu v rámci areálu Centra sociálních služeb Prostějov, jež poskytuje sociální služby se zaměřením na seniory a osoby s psychickým postižením. Tato budova se nachází v areálu bývalé nemocnice v Prostějově, který prošel v minulých letech kompletní rekonstrukcí budov, inženýrských sítí a v současné době zde probíhá druhá etapa revitalizace parkové zeleně. Z hlediska umístění služby pro seniory s diagnostikou Alzheimerova choroba se jedná o naprosto ideální místo pro poskytování této služby.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci a dostavbě stávajícího objektu pavilonu 13 H v areálu Centra sociálních služeb Prostějov na domov se zvláštním režimem (dle §50 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) poskytující sociální služby pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou. Nově vzniklé zařízení tak bude nabízet komplexní péči a komfortní prostředí pro nemocné se specifickými potřebami. Kapacita zařízení bude 29 trvale ubytovaných osob. Velmi důležitým elementem fungování celé stavby bude jeho propojení s chráněnými prostory parku, které budou vyčleněny jen pro klienty domova. Bude se jednat o dva parky – jižní propojený terasou přímo s interiérem a severní, který bude zahrnovat i budovu výhledově upravenou na letní čítárnu a v současnosti již realizovanou meditační zahradu. Tyto venkovní prostory, které jsou součástí krásného vzrostlého parku celého areálu, by měly klientům nabídnout možnost pobytu venku, ke kterému budou mít možnost využít terasy, zahrady a zpevněné i travnaté plochy vybavené mobiliářem. Alzheimerova choroba se řadí mezi tzv. neurodegenerativní onemocnění, která jsou pro jednotlivce i celou společnost velkou zátěží. Celková péče o nemocného je pro jeho nejbližší natolik náročná a dlouhodobá, že se v naprosté většině případů přesouvá do institucionální sféry. V České republice je už v současnosti naprostý nedostatek specializovaných zařízení pro péči o tyto nemocné s jejich specifickými nároky. Záměr vybudovat Domov se zvláštním režimem pro osoby nemocné Alzheimerovou chorobou, je z mnoha důvodů velmi smysluplný, CSS Prostějov má více jak desetileté zkušenosti a je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle §50 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb – domov se zvláštním režimem.

Dodavatelem této investiční akce je:
Provádění staveb Olomouc, a. s., Kosmonautů 8, Olomouc

Kontakt na projektového manažera:
Martin Pěcha m.pecha@kr-olomoucky.cz Tel. 585508213
 
top