CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F – zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře

23. 06. 2014
Výše dotace z ROP Střední Morava: 18 883 125,00
Podíl Olomouckého kraje 75%: 6 294 375,00
Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.

Hlavní cíl projektu – realizací projektu "CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře" dojde k vybudování infrastruktury pro možnost rozšíření stávající nabídky poskytovaných sociálních služeb v Prostějově v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: denní stacionář - ambulantní služba (§ 46) s denní kapacitou 20 klientů pro seniory se sníženou soběstačností; odlehčovací služba - pobytová služba (§ 44) s denní kapacitou 6 klientů pro seniory se zdravotním postižením; chráněné bydlení - pobytová služba (§ 51) s kapacitou 3 klientů pro ženy s chronickým duševním onemocněním. V rámci projektu dojde k vybudování zázemí pro ergoterapii a ke kompletnímu vybavení všech rekonstruovaných místností a pokojů. Projektem dojde k vytvoření 7 nových pracovních míst z čehož: 5 nových míst přímo pro oblast sociálních služeb. Potřebnost projektu je definovaná v základních strategických dokumentech Olomouckého kraje a Města Prostějova v oblasti sociálních služeb.

Realizací projektu bude dosaženo těchto specifických cílů:
- zlepšení kvality života v Prostějově a jeho okolí zajištěním kvalitních, potřebných a dostupných sociálních služeb,
- rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb v Prostějově a okolí,
- poskytování nových potřebných sociálních služeb poskytovatelem CSS Prostějov, příspěvková organizace:
- ambulantní sociální služba denní stacionář s denní kapacitou 20 klientů (dojde k vybudování kompletního zázemí pro denní stacionář)
- ambulantní sociální služba odlehčovací služba s denní kapacitou 6 klientů (dojde k vybudování 3 dvoulůžkových pokojů)
- chráněné bydlení s celkovou kapacitou 3 klientů (dojde k vybudování 3 samostatných bytových jednotek)
- vybudování zázemí pro ergoterapii
- rozvoj služeb sociální péče podporující zachování života v přirozeném prostředí vznikem nové odlehčovací služby v Prostějově,
- snížení nezaměstnanosti v Prostějově vytvořením 7 nových pracovních míst v oblasti poskytování sociálních služeb.

Dodavatelem této investiční akce je:
Stavební společnost NAVR8TIL, s. r. o., Vápenice 17, Prostějov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Olomouckým krajem.
top