Zahradní slavnost

22. 08. 2019
Ve čtvrtek 22. srpna 2019 se uskutečnil v CSSP již pátý ročník velmi zdařilé akce pod názvem „Zahradní slavnost“.

Ve vyzdobené zahradě u budovy 13H se na ní sešlo více než sto padesát uživatelů služeb ze všech budov centra, aby společně oslavili krásné letní počasí v příjemném prostředí stinné zahrady. V úvodu všechny uživatele, rodinné příslušníky, hosty i příznivce přivítala paní ředitelka Mgr. Helena Vránová.

Byl připraven bohatý kulturní program, dobré občerstvení a pro ty, kdo měli zájem, také výstava dobových artefaktů v muzejním depozitáři, na kterou všechny pozval zástupce ředitelky Muzea a galerie v Prostějově Mgr. Václav Horák.

První část zábavného odpoledne vyplnila svým vystoupením taneční skupina „Křepelky“ z domova se zvláštním režimem, která předvedla dva tance a jednu taneční improvizaci. I další program „Zahradní slavnosti“ se nesl v duchu tance a zpěvu. O dobrou náladu se postarala hudební skupina „Naživo“ z Ivančic u Brna, jejíž členy účastníci slavnosti vřele přivítali a pak častým potleskem odměňovali za jejich výkony.

Pěkným zpestřením slavnosti bylo taneční vystoupení skupiny Aysun, při němž orientální břišní tanečnice za tónů příjemné hudby rozvlnily své boky a na chvíli nás přenesly do tajuplného vzdáleného Orientu a světa harémových princezen.

Celá akce, k níž vytvořilo působivou kulisu příjemné letní počasí, přinesla uživatelům služeb CSSP nové kulturní zážitky a potvrdila, že hudba a tanec neznají hranice. Stala se dalším důkazem toho, že pro naše uživatele je jakékoli rozptýlení velmi důležité, stejně tak jako kontakt s ostatními lidmi, což samozřejmě přináší oživení a radost a pro nás velkou motivaci v pořádání takových akcí dál pokračovat.

Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.

top