Výlet do Horky nad Moravou

05. 06. 2019
První červnovou středu se vydalo několik uživatelek z domova se zvláštním režimem na krátký výlet do nedaleké Horky nad Moravou.

Nachází se zde areál v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, který nabízí hlavně přírodní zajímavosti a svým zaměřením prohlubuje vztah člověka k přírodě. Teplé červnové sluníčko od rána slibovalo příjemný den jako stvořený k procházce malebným parkem.

Vycházkový okruh vedl krajinou, která měla ještě v roce 2001 podobu podmáčeného pole. Během procházky jsme míjely Rajskou zahradu rostlin a živočichů, Lesní chrám nebo Sluneční horu snů. Kousek od Ohniště zlaté spirály, v prostorách, kde se nacházejí keramické pece, jsme si ve stínu chvilku odpočinuly. Cestou jsme přecházely přes dřevěné mosty, které jsou tematicky zaměřené na přírodní živly a vybízejí ke společnému zastavení.

Nakonec jsme si prošly nízkoenergetický dům zvaný Sluňákov, v jehož prostorách si mohly uživatelky koupit upomínkové předměty.

Kolem poledne jsme se vracely zpět a všechny shodly na tom, že výlet na tak zajímavé a poučné místo se vydařil

top