Nová tradice v CSSP

30. 03. 2024 v 9:26 hodin
Na základě rychlé dohody pracovnice aktivizace a pracovníků budovy 8DP se zrodila spontánní akce, která navázala na tradice velikonočního hrkání. Pracovnice doma oprášily hrkače a trakaře, aby je hned na Zelený čtvrtek měly připravené. Záhy po obědě se areálem CSSP rozléhalo hlasité hrkání, nahrazující hlas zvonů, které dle tradice odletěly do Říma.
Věříme, že na letošní hrkání navážeme v dalších letech a že i v CSSP stane tradicí.
top