Májková olympiáda

21. 05. 2019
Stavění májky – symbolu života a jeho ochrany – se v Centru sociálních služeb Prostějov stalo již tradicí. 
Pro zdejší uživatele služeb je vztyčení májky od roku 2012 také znakem blížící se Májkové slavnosti. Její další ročník se rozběhl hned zrána v úterý 21. května 2019 a přijela na něj soutěžící družstva z dalších zařízení sociálních služeb Olomouckého kraje. Jednotlivé disciplíny byly přizpůsobeny fyzickým a psychickým schopnostem soutěžích a zčásti byly zaměřeny na tradiční domácí činnosti. Na účastníky olympiády čekalo věšení šátků na šňůru, skládání ponožek, zapínání knoflíků na svetru, zametání klubíček, házení vařeček do koše a skládání „rozházené“ básně K. H. Máchy. U těchto disciplín tříčlenná družstva zažila hodně radosti, nadšení z pohybu a hlavně legrace. Soutěžící dokázali, že se stále rádi baví a že mají zdravého soutěživého ducha. Čekání na vyhlášení výsledků olympiády zpříjemnil kulturní program uživatelů služeb z domova se zvláštním režimem, sestavený z tanečního vystoupení „Křepelek“.

Dopolední část zakončilo slavnostní vyhodnocení a předání cen a diplomů z rukou ředitelky CSSP Mgr. Heleny Vránové. Prvenství vybojovalo družstvo z Domova pro seniory z Radkovy Lhoty, na druhé příčce se umístily uživatelky z domova se zvláštním režimem z našeho CSSP a třetí místo obsadili zástupci z Domova pro seniory Jesenec.

Odpoledne patřilo pódium osvědčené hudební kapele „Naživo“, jejíž členové hráli známé lidové, ale i moderní písně k poslechu, tanci a společnému zpěvu. Odpolední program zpestřilo vystoupení taneční skupiny „Křepelky“, volná taneční variace paní Jitky Navrátilové a zpěv lidových písniček v podání pěveckého sboru „Fialky“. Nefalšované veselí pod nazdobenou májkou trvalo do pozdního odpoledne, dobrá nálada byla umocněna písničkami na přání, které kapela ochotně rozdávala přítomným.

Tento krásný, sluncem prozářený den přinesl pěkné společné zážitky nejen soutěžícím, ale všem zúčastněným a potvrdil důležitost vzájemného setkání a poznávání uživatelů pobytových služeb našeho regionu.

Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.

top