Adventní setkání denního stacionáře Pivoňka

05. 12. 2023 v 15:14 hodin
Týden od 4. prosince 2023 byl opravdu nabitý akcemi a zážitky. V pondělí a úterý jsme s našimi uživateli pilovali poslední detaily na plánovanou středeční besídku. Chystalo se občerstvení, rekvizity a hudební vystoupení (písně hrané na klávesách). Celý den byl v duchu příjemného očekávání a těšení se.
Tento rok jsme vystoupení pojali malinko jinak – nekonaly se hrané scénky. Připravily jsme prezentaci s fotkami našich uživatelů, při níž se každý představil, dále pověděl publiku, jak dlouho již do DS dochází a co zde nejraději dělá. Mohli jsme slyšet různé příklady – háčkování, vaření a pečení, keramika, chození na procházky, ježdění na výlety, žehlení, cvičení v tělocvičně a v rehabilitačním bazénu, vyšívání, práce se dřevem, práce na zahrádce, hraní na klávesy, malování mandal atd. Nechyběla ani obliba v pomoci druhým, což zaznělo z úst uživatelky, která pomáhá pracovnicím s péčí o svoji kamarádku. Dále jsme se dozvěděli, že někomu na Pivoňce velice „chutná“ a další uživatel byl prostě a jen „spokojený“ a s úsměvem ukazoval vztyčené palce.
Druhá část prezentace divákům přiblížila akce, kterých jsme se s DS účastnili – například výlet do Kočičí kavárny, Čech pod Kosířem, do Muzea poznání a mnoho dalších. Nechybělo ani hudební vystoupení na klávesy, hrané našimi dvěma uživateli.
Celá besídka se nesla v uvolněném a přátelském duchu, hodnotíme ji jako velice vydařenou a již přemýšlíme, čím překvapíme obecenstvo další rok.
Středa uběhla jako voda a už čtvrtek klepal na dveře – spolu s ním i studenti ze ZŠ Melantrichova, kteří nám přišli zazpívat soubor vánočních písní. Návštěva to byla velmi příjemná a obohacující, ostatně jako pokaždé, když k nám milá skupina zavítá.
Týden jsme zakončili páteční akcí v Kulturním klubu DUHA, konanou pod názvem Žijí mezi námi. Šlo již o 14. ročník akce s podtitulem „Být jiný není překážka“. Vystupovali zde žáci a klienti Školy JISTOTA, Střední, základní a mateřské školy v Komenského ulici, Lipky a Denního stacionáře Pivoňka. Celou akci jsme uzavřeli my, a to zkrácenou verzí prezentace s komentářem.
 
top