Návštěva Tří králů v CSSP

04. 01. 2022 v 14:50 hodin

Jako každý rok, tak i letos jsme si 6. ledna v našem centru připomněli tradici „Tří králů“. S uživateli jsme při besedě vzpomínali, jak tento svátek, kterým vrcholí vánoční období, dříve probíhal u nich na vesnici nebo ve městě. Prohlédli jsme si také tematické obrázky od malíře Josefa Lady a televizní dokument. „Naživo“ nám tuto tradici spjatou s legendou o třech mudrcích z Východu připomněli koledníci, které přivedl ředitel Charity Prostějov ing. František Hynek. Byli oblečeni do symbolických kostýmů tří králů a nechyběl jim ani čtyřnohý doprovod v podobě velblouda, kterého znázorňovaly další děti v kostýmu. Nejprve zpívali na zahradě budovy 13H a naši uživatelé při jejich návštěvě seděli na terase v křeslech zabaleni do bund a dek, aby jim bylo pěkně teplo. Vystoupení se jim velice líbilo, nejvíce Baltazar se začerněnou tváří a samozřejmě velbloud. Po jejich odchodu se uživatelům ještě nechtělo dovnitř, a tak si znovu zazpívali koledy i lidové písně při teplém čaji a cukroví, které zbylo z Vánoc. Koledníci pak pokračovali k budovám D, C a Ergo domku a také tady připomněli uživatelům dávný biblický příběh. Ze všech budov CSSP byly předány příspěvky do Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek putuje na pomoc lidem v nouzi.

top