Výlet do Dubu nad Moravou

26. 10. 2022 v 14:30 hodin

Náš výlet se uskutečnil v pátek 21. října 2022 a zúčastnilo se ho celkem 13 uživatelů, převážně duchovně založených, jak z domova pro seniory, tak i z domovů se zvláštním režimem. Uživatelům jsme pomohli nastoupit do autobusu, pan řidič poskládal a zabezpečil všechny invalidní vozíky a s veselou náladou jsme v 9 hodin odjížděli směrem na naši pouť do Dubu nad Moravou. Když jsme se přibližovali k tomuto městečku, již z dálky jsme mohli vidět dvouvěžatý chrám kostela, který zářil žlutou barvou jako slunce.
Po příjezdu nás u brány Farního úřadu vítala hospodyně z farní kavárny, která nám ukazovala cestu do otevřeného kostela. Tam nás srdečně přivítal tamější farář Jan Kornek. Když jsme se usadili do lavic v chrámu lodi a ztišili se, pan farář nám přiblížil bohatou historii kostela. Z jeho výkladu jsme se dověděli, že kostel je zasvěcen Panně Marii, základní kámen byl položen LP 1734, vyprávěl nám o zázračném obrazu Panny Marie, o křtitelnici, kazatelně, bočních oltářích, varhanách, dožínkových slavnostech a pouti, které se zde každoročně konají, ale také o smutné události, jež se tam stala před 20 lety (22. října 2002), kdy jeden člověk zabil jeho předchůdce - tamějšího faráře Cyrila Vrbíka - před vstupem na faru.
Po bohatém výkladu pana faráře jsme se společně pomodlili a zazpívali si písně, s uživateli jsme se prošli, prohlédli si celý kostel a obdivovali krásu, kterou nám zde zanechali naši předkové. Po prohlídce kostela nás pan farář pozval na kávu do tamější farní kavárny, a protože venku foukal vítr, tak nám toto posezení přišlo vhod. V kavárně visí trofeje zvířat, tak jako to bývá v myslivecké chalupě, a jak jsme se dozvěděli od farní hospodyně, všechna zvířata ulovil sám pan farář. Bylo zde příjemně teplo od plápolajícího ohně v krbu, pochutnali jsme si na dobré kávě, kterou nám paní hospodyně uvařila, a povídali si o zážitcích z kostela.
Blížil se čas oběda a my jsme se museli rozloučit. Poděkovali jsme panu faráři malým dárečkem, který jsme vyrobili společně s uživateli v keramické dílně, nastoupili do autobusu a ujížděli zpět domů. Před branou CSSP tradičně zazněla píseň Sláva, nazdar výletu!, všichni byli spokojeni a už se těšíme na další výlet v podobném duchu.

top