Gulášení

Byl horký červnový den. Posledních několik roků takto vždycky vypadala třetí středa v měsíci červnu a v Domově seniorů Prostějov v Nerudově ulici se opět chystalo tradiční klání ve vaření guláše. Letos se zde sešlo 11 družstev z domovů pro seniory ze širokého okolí, která si změřila síly v kuchařském umění pod širým nebem při přípravě toho svého, „zaručeně nejlepšího“ guláše. My jsme se tentokrát rozhodli pro tradiční recept a už brzy dopoledne v zahradě domova zavoněla na sádle zpěněná cibulka. Pohodovou atmosféru doplnilo připravené bohaté občerstvení – koláčky, grilované klobásky, čerstvé ovoce a točené pivo a limonáda. V poledne každé družstvo odevzdalo vzorek svého guláše porotě a pak už si na něm pochutnávalo. A následoval nejnapínavější okamžik – vyhodnocení této kulinářské soutěže. Všechny guláše byly určitě výborné a byly zastoupeny různé receptury, a tak měla porota velice těžký úkol. I naše soutěžní družstvo netrpělivě čekalo na výsledek, protože podle vlastního mínění se nám guláš opravdu podařil. Nakonec se ale na první tři místa dostaly pokrmy spíše netradiční. No, co se dá dělat? Dopoledne jsme aspoň prožili v soutěžním a tvůrčím duchu a nejdůležitější bylo se o výhru pokusit. A vyhráli přece všichni, kteří gulášové klání v horkém červnovém dopoledni absolvovali. Tak tedy třeba zase za rok vyzkoušíme nějaký jiný recept a pokusíme se o vyšší příčku v hodnocení.

Sportovní klání v petánque

Olomoucký kraj ve spolupráci s Domovem seniorů Pohoda Chválkovice uspořádaly v minulých dnech již 10. ročník sportovního klání ve hře pétanque (koulená). Akce se konala ve středu 12. června 2019 pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a nechybělo na ní ani tříčlenné družstvo z domova se zvláštním režimem CSSP.

Po zahájení a přivítání účastníků ředitelem domova PaedDr. Jiřím Floderem a vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Irenou Sonntagovou se na hřišti domova naplno rozběhla soutěž ve hře, která má svůj původ ve francouzském středomoří a je stále více oblíbena i u nás.

Počasí soutěžícím přálo, svítilo sluníčko a našim zástupcům se v této hře dařilo. Mezi devíti družstvy prokázali zručnost i sportovního ducha a vybojovali pěkné třetí místo. Z tohoto úspěchu měli velkou radost a společně se těšili z ocenění v podobě poháru, medailí, diplomů a spousty dobrot v balíčku. Z Chválkovic odjížděli sice unaveni, ale spokojeni, že dokázali uspět v této sportovní soutěži a dobře reprezentovat naše zařízení.

Sportovní hry v jesenci

Ve středu 5. června 2019 tříčlenný tým seniorů z CSSP přijal pozvání na sportovní hry, které se konaly v Domově pro seniory v Jesenci. Počasí bylo více než příznivé a tak hned po zahájení a přivítání ředitelkou domova se naši zástupci mohli pustit spolu s ostatními do soutěžního zápolení. Většina disciplín byla pro ně neznámá, ale i tak dali do jejich plnění všechnu svoji energii, um a zručnost. Nejvíce je potrápily holandský biliár, piškvorky a minigolf, naopak svoje znalosti a dovednosti předvedli při poznávání předmětů, pozemních šipkách a skládání obrázků. Na příčky vítězů jsme sice nedosáhli, přesto jsme si užili hodně zábavy a hlavně poznali a vyzkoušeli nové hry. Pořadatelé z místního domova nachystali pro všechny účastníky chutné občerstvení, které jim přišlo po soutěžním klání vhod. Nakonec ani naše družstvo neodjíždělo s prázdnou - odvezlo si drobné ceny za účast ve sportovních hrách.  I když jsme nevyhráli, radost nám to nezkazilo a již teď budeme trénovat některé disciplíny, abychom se za rok pokusili o lepší umístění.

 

Mezigenerační setkání "Zpátky do školy"

Ve středu 29. května 2019 navštívili uživatelé domova pro seniory a domova se zvláštním režimem nedalekou Základní školu Prostějov v ul. Dr. Horáka. Zájem o prohlídku školy byl tentokrát veliký. Naši hostitelé nám ukázali moderní budovu a nechali nás v klidu si prohlédnout prostorné chodby, nově vybavené šatny a třídy. Během dopoledne měli uživatelé také možnost vstoupit do jednotlivých tříd a podívat se na průběh vyučování. Žáci ukázali, jak to chodí ve třídách dnes a také měli pro nás připravené zábavné pásmo plné písniček a pohádek. Uživatelé byli udiveni volnou atmosférou při výuce a vzpomínali na sezení v lavicích s rukama za zády v době jejich mladých let. A samozřejmě nechyběla ani spousta otázek ze strany dětí, které uživatelé s přehledem zodpověděli. A co děti zajímalo nejvíc? Nejrůznější lumpárny v době školních let našich uživatelů. Mezigenerační setkávání nás vždycky baví a po prázdninách návštěvu školy snad zopakujeme.

Cesta za poznáním

V měsíci květnu jsme si připomněli Mezinárodní den muzeí a galerií a v rámci této události se uživatelé domova se zvláštním režimem v pátek 17. května 2019 rozhodli navštívit Muzeum Prostějovska. V budově bývalé renesanční radnice ve spodní části náměstí T. G. Masaryka, kde se muzeum nachází, jsme mohli zhlédnout stálé expozice a další výstavy. Jedna z nich v přízemí budovy nás zavedla do doby kamenné a v jejích prostorách nás zaujaly archeologické vykopávky. Neméně zajímavé byly ukázky skla a porcelánu a také expozice věnovaná národopisu v hanácké světnici s dobovým nábytkem, keramikou a hanáckými kroji. V galerii Špalíček se všem líbila výstava s názvem Barevný svět přírody, která připomíná 120. výročí vzniku přírodovědeckého klubu v Prostějově a nabízí návštěvníkům přehlídku velkého množství brouků, motýlů a jiného hmyzu. Expozice věnovaná geologii nás upozornila na změny uvnitř a na povrchu planety a byla spojená s prohlídkou nerostů a hornin. Nakonec jsme měli i možnost pustit se do archeologického průzkumu v písku. Příjemně strávené dopoledne, které rozšířilo naše vědomosti o prostějovském regionu, se všem líbilo.