Zúčastnili jsme se 2018


Rozloučení s létem v ZOO

17.10.2018

Už po desáté na začátku října se v prostorách Zoologické zahrady v Olomouci na Svatém Kopečku uskutečnilo setkání uživatelů služeb příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v sociální oblasti. Letos se tato akce uskutečnila ve středu 3. října 2018 a sešly se na ní téměř dvě stovky účastníků. Mezi nimi byly také uživatelky služby domov se zvláštním režimem Centra sociálních služeb Prostějov, které se na tuto akci opravdu těšily.

Dopolední část „Rozloučení s létem v ZOO“ zahájila Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, která všechny přivítala a vyjádřila radost ze stále rostoucího počtu účastníků těchto setkání. A pak už se ve velkém party stanu rozproudila zábava, o kterou se postaral diskžokej převlečený do kostýmu medvěda. Poté následovala pro zájemce bezplatná prohlídka zoologické zahrady. Naše uživatelky si tuto příležitost nenechaly ujít a s ostatními se vydaly podle šipek ukazujících směr prohlídky. Nejprve viděly dravé ptáky v lese, pak kolem opic a plameňáků došly do pavilonu, kdy byly žirafy a také terárium s plazy a u výběhu koz samozřejmě využily možnosti krmení dobrotami, které jim zakoupily u vstupu do ZOO.

V další části cesta vedla kolem pavilonu šelem a akvária se žraloky, pokračovala k výběhu klokanů a představitelům ptačí říše. Obdivovaly jsme mnoho druhů vzácných zvířat z bezprostřední blízkosti. Největším zážitkem pro naše uživatelky byla návštěva pavilonu velkých kočkovitých šelem, kterému vévodí král zvířat -lev. Po prohlídce zoologické zahrady tato zábavně-naučná akce pokračovala občerstvením a společnou diskotékou, která přispěla k dobré náladě všech účastníků. Naše skupina uživatelek odcházela s příjemným pocitem pěkně prožitého dne a už se těší na další podobná setkání.


Sportovní hry v Domově seniorů, Nerudova ulice, Prostějov

05.10.2018

Ve čtvrtek 30. srpna 2018 přijaly uživatelky služby domov se zvláštním režimem pozvání z Domova seniorů Prostějov v Nerudově ul. na Sportovní hry, které se zde konají již tradičně touto dobou.

Letos se jich zúčastnilo 16 soutěžních týmů z okolních zařízení sociálních služeb, které si změřily své síly a zručnost v zajímavých disciplínách. Na soutěžící čekalo např. shazování pyramidy z plechovek tenisovými míčky, házení zahradními šipkami do kruhu, přesnost prověřil také hod míčku do basketbalového koše a házení hrací kostkou. K dalším úkolům patřilo uhodnout, co je na tácku, složit rozstřihaný obrázek, vylovit špunty od šampusu z vody, štafeta mezi kuželkami, skládání slov a soutěž zručnosti.

Naše uživatelky si soutěží naplno užívaly a strávily při nich příjemné zábavné dopoledne. Zaslouženě se umístily na stříbrné příčce a za 2. místo získaly medaile, dárkové balíčky a krásný dort. Odjížděly s pocitem hezky prožitého dne a již se těší na další podobná sportovní zápolení.


Olympiáda seniorů

05.10.2018

Poslední srpnový pondělek trojice uživatelek z domova pro seniory CSSP přijala pozvání a zamířila na Olympiádu pro seniory, kterou pořádal Domov pokojného stáří v Bohuslavicích. Počasí nám přálo, tropická vedra vystřídalo příjemné ochlazení, takže ideální počasí pro sportovní zápolení. Hned po zahájení se náš soutěžní tým pustil do plnění pěti soutěžních disciplín. Byly to úkoly s těmito zajímavými názvy: Hod vajíčkem na terč, Šup do hrnce, Chytání rybiček, Sestav obrázek a Jistá ruka.

Po jejich absolvování se účastníci této akce sešli u chutného oběda a pak již každý netrpělivě čekal na vyhlášení výsledků. A naše zástupkyně se dočkaly milého překvapení - vybojovaly první místo v disciplíně Jistá ruka a druhé místo v disciplíně Hod vajíčkem na terč. Radost z výhry byla veliká a při přebírání diplomů z rukou pana ředitele Mgr. Marka Navrátila bylo znát i jejich dojetí.

Na závěr nás čekalo společné fotografování, které bylo důstojnou tečkou za příjemně stráveným dnem.


Gulášení

13.07.2018

Ve středu 20. června 2018 se konal v Prostějově již šestý ročník klání ve vaření nejlepšího guláše, ve kterém si změřili síly zástupci z okolních zařízení sociálních služeb. Tento rok se ho zúčastnilo 11 družstev z různých koutů našeho kraje. Zázemí v Domově seniorů Prostějov v Nerudově ul., které je každoročně pořadatelem této zdařilé akce, bylo opět velmi příjemné a do všech detailů zabezpečené. Každé družstvo mělo svůj stan se stolem a vařičem. Maso a suroviny byly zajištěny a specifické i tajné ingredience různých receptů si každý samozřejmě dovezl s sebou. Toto gastronomické klání pravidelně sponzoruje Lions club Milana Hořínka, kterému nesporně patří velké díky a uznání.

V areálu se točilo pivo a limonáda, grilovaly se klobásy a pracovnice pořádajícího DS měly upečené vynikající hanácké koláče. Počasí bylo letního rázu, a to jen podtrhlo pohodu všech zúčastněných.

Tento ročník byl pro družstvo seniorů z Centra sociálních služeb v Prostějově obzvlášť vydařený, protože ve velké konkurenci pestré rozmanitosti všech soutěžních gulášů se umístilo na krásné 3. příčce. Připravilo guláš dvou barev a dvou chutí, protože na něj bylo použito půl kila hovězího a půl kila vepřového masa. Byl to neobvyklý recept, který nám zkrátka vyšel. Všichni členové našeho týmu z toho měli samozřejmě velikou radost a veselá nálada z výhry jim ještě podtrhla příjemnou atmosféru tohoto krásného dne. Druhé místo obsadilo družstvo z Javorníku a vítězové letošního ročníku přijeli z Pavlovic u Přerova. Všem moc gratulujeme!


Den seniorů

28.06.2018

Tradiční červnovou akcí se stal v Prostějově Den seniorů. Letos se uskutečnil již pátý ročník setkání seniorů s poskytovateli sociálních služeb a opět ho uspořádalo Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Prostějov, p. o. Akce se konala 7. června 2018ve zcela zaplněném Kulturním klubu Duha. Po přivítání a úvodním slovu zástupců Magistrátu města Prostějova PaedDr. Aleny Dvořákové a Bc. Pavla Smetany následovalo vystoupení zpěváka a muzikoterapeuta Karla Kekešiho, který všechny přítomné potěšil v lidovém tónu. Dále program pokračoval poučnou přednáškou zaměřenou na podvody na seniorech, kterou spolu s příklady z policejního archivu prezentoval por. Mgr. František Kořínek. Zajímavou částí zaměřenou na zdravou výživu bylo představení prostějovského obchodu „Bez obalu“ a závěr mluveného slova patřil zástupkyni spolku Semikráska, který sdružuje rodiče a přátele zdravotně postižených celiakií.Celou akci zakončil opět na lidovou notu zpěvák Karel Kekeši.


Výstava očima generací: Mé kořeny

25.06.2018

Slavnostní zahájení výše jmenované výstavy připadlo na Mezinárodní den dětí, uskutečnilo se v pátek 1. června 2018 v prostorách prostějovského zámku v Gallery Dvořák. Toto krásné a stinné prostředí v současných velmi teplých dnech každý z návštěvníků určitě ocenil. Umělecké vystoupení dětí bylo do posledního detailu propracované a připravené na profesionální úrovni. Všichni malí účinkující i s paní učitelkou, která je vedla, si zaslouží velikou pochvalu. Výstavu, jež je součástí celorepublikového projektu „Očima generací“, slavnostně otevřela primátorka města Prostějova RNDr. Alena Rašková a poté uvedla PaedDr. Alena Dvořáková. Obě milou formou popřály úspěch nejen této akci, ale také celému projektu, jehož cílem je prostřednictvím umění připomenout hodnoty, které si mohou jednotlivé generace předávat.

Díla prezentovaná na výstavě od autorů věkové kategorie 6 až 90 let jsou vzájemně propojená, vždyť také na nejednom vystavovaném dílku spolupracovali v rámci mezigeneračních setkávání. Jsme hrdi, že i senioři z Centra sociálních služeb v Prostějově přispěli svým dílem ke společnému tvoření.

Nadále budeme tuto činnost podporovat, protože odkaz dříve narozených pro příští generace je velmi důležitý.


Zpátky do školy

10.06.2018

Dne 10. května 2018 jsme se seniory navštívili základní školu v ul. Dr. Horáka v Prostějově. Uživatelé měli možnost zúčastnit se vyučovací hodiny a porovnat rozdíly mezi vyučováním, které zažili oni a jaké ho mají děti dnes. Určitě všechny zaujaly nové typy tabulí, udivila je skutečnost, že křídy se již nepoužívají, úplně jiné jsou školní lavice i psací potřeby. Je toho hodně, co dělí tyto dvě generace, a tak obě strany si výměnou svých názorů měly co sdělit. Děti byly ukázněné a velmi se snažily, poslouchaly a kladly otázky seniorům. Všichni si tuhle hodinu užili, bavili se v ní a bylo to pro ně velké zpestření všedního dne.

Paní učitelka předvedla i moderní způsob výuky „škola hrou“, při níž děti formou hry odpovídají na dané otázky a vyučování je pro ně zábavnější. Děti seniorům na závěr také zazpívaly. Toto mezigenerační propojení se velmi povedlo a pevně věříme, že zdaleka nebylo poslední.


Cesta za kulturou

10.05.2018

V pátek 20. dubna 2018 navštívily uživatelky služby domov se zvláštním režimem Muzeum a galerii města Prostějova. V bývalé renesanční budově na hlavním náměstí si mohly prohlédnout stálé expozice i nové výstavy.V přízemí budovy se nachází expozice z doby kamenné s výstavou archeologických vykopávek. Zajímavý byl pohled do hanácké světnice, která ukazuje, jak se dříve bydlelo a žilo na Hané. Atmosféru přibližuje dobový nábytek, keramika, ukázky ženského a mužského hanáckého kroje a je zde i výstava skla a porcelánu.V 1. patře všechny zaujal pokoj prostějovského rodáka Jiřího Wolkera - tato expozice je připomenutím stého výročí narození známého básníka.

Muzeum nabízí i výstavu historických hodin a hodinek, která prezentuje vývoj uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století, a dále expozici “Létající drahokamy”, která zavede návštěvníky do barevného světa hmyzu, nerostů a hornin.Pod názvem “Kresba světlem i tmou” zde vystavovala své obrazy malířka, kreslířka a textilní výtvarnice Dagmar Havlíčková, jejíž kresby vznikají specifickou technikou, a to přepisem textů v několika vrstvách přes sebe.

Vedení muzea nám vyšlo vstříc a umožnilo nám společný vstup zdarma. Všem se jarní kulturní odpoledne líbilo.


Ježíškova vnoučata

07.02.2018

Koncem roka 2017 budova 13H se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Jedná se o projekt Českého rozhlasu, díky kterému lidé napříč republikou obdarovávají osamělé seniory v domovech dárky nebo zážitky, které si senioři přejí. Velmi nás překvapila ochota a štědrost lidí. Díky projektu jsme dostali zpěvníky, které využijeme při zpěvu s doprovodem kytary.

Tenké plédy využijeme při jarních procházkách s uživateli na vozíčcích. CD s relaxační hudbou nám zpestří dopolední pohybové aktivity. Zásoba slunečnicových semínek na zimní krmení přiláká sýkorky, kosy a doufáme, že i jiné ptáky na naše krmítko před oknem, kde je můžeme pozorovat. Dále našim uživatelům zpříjemní pobyt keramická aromalampa s různými druhy vonných olejíčků. Mile nás překvapily děti z 6. A z 3. třídy Holešov, které spojily své síly a možnosti a pro všechny uživatele zakoupily předplatné časopisu Receptář na celý rok. Také jsme dostali předplatné časopisu Retro a několik filmů pro pamětníky na DVD. Největší ohlas nejen u uživatelů, ale i rodinných příslušníků, získal nový obyvatel – kanárek, kterého si pojmenoval Ferda.Všechny si získal svým krásným, jasným a vytrvalým zpěvem a osvědčil se i jako dobrý společník, který dovede zlepšit náladu a zahnat chmury. Jedna z uživatelek byla obdarována poukazem na jízdu na motorce JAVA. Jako mladá si našetřila na tuto motorku, jezdila na ní velmi ráda, a jak říká, byl to její život. Jakmile se oteplí, čeká ji projížďka, která bude jistě velkým zážitkem.