ZÚČASTNILI JSME SE 2017


Žijí mezi námi

13.12.2017

Bezprostřední a srdečná atmosféra zaplnila v pátek 1. prosince 2017 kulturní klub DUHA v Prostějově. Pod záštitou primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové se zde uskutečnil již 8. ročník předvánočního setkání dětí a žáků speciálních škol a uživatelů sociálních služeb z Prostějovska. Naše zařízení zde prezentovaly uživatelky službyz domova se zvláštním režimem a klienti denního stacionáře Pivoňka.

Jejich vystoupení v kulturním programu, jenž probíhal celé dopoledne, se jako již tradičně setkalo s velkým ohlasem. Členky taneční skupiny „Křepelky“ se představily s baletní improvizací se závojem a dvěma tanečními sestavami, které provázel spontánní potlesk publika. Svým vystoupením tak navodily radostnou atmosféru a úsměvy u přítomných.

Letošní předvánoční setkání zdravotně postižených našeho regionu opět ukázalo široké veřejnosti, že „Být jiný není překážka“, což je i ústřední heslo těchto zdařilých akcí.


Vánoční výstava v Olomouci

03.12.2017

I letos dostalo Centrum sociálních služeb Prostějov pozvání k účasti na Vánočním jarmarku, konaném v Regionálním centru v Olomouci. Této akce, která představuje široké veřejnosti terapeutické činnosti uživatelů sociálních služeb Olomouckého kraje, jsme se zúčastnili první den jejího konání - ve středu 29. listopadu 2017. Hned po příjezdu jsme začali s vybalováním námi prezentovaných výrobků. Potěšilonás, že u stánku CSSP již čekali zájemci, kteří naše výrobky znali z minulých ročníků Vánočních jarmarků. Už tradičně je vždy největší zájem o naši keramiku, především o velké a malé keramické zvonky, dekorační koule, figurky Mikuláše a různé drobnévánoční dekorace. Líbily se také pletené šály, které byly zhotoveny uživatelkami z budov E a M domova se zvláštním režimem. Někteří lidé se zajímali rovněž o naše služby a kontakt na naše zařízení, těm jsme informace rádi předali. Mezi vystavovateli byli například Domov seniorů Prostějov, Nerudova ul., Tyflo Centrum Olomouc, Domov Na zámečku Rokytnice, Domov Sněženka Jeseník, Dětské centrum Olomouc - Topolany, Domov Paprsek Olšany aj. Celá akce byla velmi inspirativní a bylo z ní možné vnímat kouzlo přicházejících Vánoc.Návštěvníkům nabídla nejen přehlídku výsledků aktivizačních činností uživatelů sociálních služeb, ale také možnost zakoupit si drobné originální dárky a dekorace k adventní výzdobě.Svátek seniorů

13.10.2017

Říjnový svátek seniorů v rámci Týdne sociálních služeb se už pomalu pro naše uživatele stává tradicí. I tentokrát jsme se zúčastnili programu v Kulturním a společenském centru v Prostějově a společně prožili příjemné odpoledne. Nejenže byla možnost koupit si v předsálí výrobky od drobných firem nebo organizací, ale třeba se i seznámit s nabídkou cestovní kanceláře zaměřené na seniorské pobyty za příznivé ceny.

Pak už všechny zúčastněné nadchlo vystoupení dětí z tanečního kroužku ze ZŠ ul. Dr. Horáka a hlavně taneční škola Pirouette, která předvedla zajímavý tanec i s prvky gymnastiky. Karel Kekeši se svojí hudební partnerkou Dagmar Cáskovou potom svými písničkami dokázali část publika na parketu roztančit. A ti ostatní si všechny známé písničky prozpěvovali s nimi.

Závěr patřil Jiřímu Helekalovi, který s kytarou i houslemi pokračoval v podobném stylu. No prostě opět vydařené odpoledne. Takže zase někdy příště!


Sportovní hry v DS Jesenec

01.10.2017

Dne 20. 9. 2017 jsme se zúčastnily XII. ročníku sportovních her v DS Jesenec. Naše družstvo z Domova se zvláštním režimem ve složení paní Ricsinová, paní Staňková a sl. Šustalová se hned ráno vydalo na cestu. Počasí nám nepřálo, vydatně pršelo, ale organizátoři i na tuto možnost pamatovali a tak se sportovní hry přemístily do kulturního domu Jesenec. Po příjezdu se nás s milým úsměvem „ujala“ paní Jitka Veselá, která byla naší patronkou a celou dobu se o nás starala. Sportovní hry zahájil Bc. Pavel Smetana, povzbudivá slova měli pro soutěžící starosta obce Jesenec pan Jan Kvapil a ředitelka DS Jesenec Bc. Zuzana Bratterová, LLM.

Sportovních her se zúčastnilo šest družstev: DS Tovačov, DS Nerudova Prostějov, DS Červenka – Litovel, Dům pokojného stáří Bohuslavice, DS Jesenec a naše družstvo z CSS Prostějov. Postupně jsme absolvovaly jednotlivé disciplíny, při kterých se soutěžící vzájemně povzbuzovaly.

V době kdy už jsme netrpělivě čekaly na výsledky, proběhlo vystoupení taneční skupiny „VRTI PRTI“. Pět vystupujících bylo odměněno zaslouženým potleskem. Po vynikajícím obědě jsme se dočkaly vyhlášení výsledků. Měly jsme velikou radost – naše družstvo se umístilo na krásném druhém místě. Z Jesence jsme odjížděly s velkým dárkovým balíčkem, medailemi a knihou. Loučily jsme se s úsměvem a poděkováním za krásně prožitý den.


Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou

27.09.2017

Multižánrový celostátní festival Nad oblaky rozvíjí obzory handicapovaných lidí, kteří už osmým rokem dokázali, že zdravotní handicap není omezením pro umělecké schopnosti. Festival se uskutečnil 19. září 2017 odpoledne v prostorách Výstaviště Flora Olomouc za účasti čestné patronky Kateřiny Kornové a dalších VIP osobností. Akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Smyslem festivalu bylo dát šanci nadaným lidem se zdravotním postižením, podpořit jejich snahu a motivovat je k další činnosti. Uživatelky služby z domova se zvláštním režimem - členky taneční skupiny „Křepelky“ - se také zúčastnily galaprogramu s vyhlášením výsledků a oceněním těch nejlepších. Po slavnostním zahájení uživatelky sledovaly první část pěveckého a hudebního vystoupení a vyhodnocení soutěže v kategoriích výtvarníci a foto.

Z vystavených obrázků tryskala obrovská energie a hravost. Vítězné práce z oblasti kresby a malby vyhodnotila odborná porota pod vedením sochaře a malíře Kurta Gebauera. Slavnostní odpoledne pokračovalo vystoupením zpěváků a hudebníků, kteří se dostali až do úzkého finále pěvecké části soutěže a vyhlášením vítězů v kategorii digitální fotografie a video. Atmosféra v sále, stejně jako atmosféra celého odpoledne ve všech prostorách, byla skvělá a byla přínosem pro navazování nových vztahů a přátelství. Naše uživatelky odcházely plné dojmů, nových zážitků a byly rády, že se této výjimečné akce mohly zúčastnit.


Výlet do skanzenu v Příkazích

16.09.2017

Poměrně chladné a deštivé počasí letošního září dělalo starost všem, kteří se těšili na výlet do skanzenu v Příkazích. Ale počasí nám přálo a výlet, který se uskutečnil 12. září 2017, potěšil všechny, kteří se ho zúčastnili. Nechybělo nic - návštěva zajímavé expozice ani posezení v příjemné restauraci. Senioři totiž měli možnost prohlédnout si hanácký skanzen, který mnohým připomněl to, co ve svém dětství a mládí důvěrně znali. Tuto příležitost jim poskytla návštěva původního hanáckého statku, v němž se nachází expozice bydlení na Hané, v dochovaných stodolách zase upoutaly pozornost staré zemědělské i jiné stroje, které ve své době představovaly velký pokrok v těžké práci, hlavně v zemědělství.

Mnozí návštěvníci z řad seniorů si se zájmem prohlíželi vše, co objekt nabízel. Zajímavé vyprávění průvodkyně v hanácké světnici bylo doplněno možností vzít do rukou cokoliv z vystavených předmětů. Tak jsme si mohli prohlédnout ručně šité pánské holínky, potěžkat starou železnou žehličku, která se nahřívala na speciálně uzpůsobených kamnech, zatočit klikou těžkého mandlu i vyzkoušet třeba klapačku pro domácí výrobu tvarůžků, které zde měly velkou tradici. No prostě spousta zajímavých věcí! Od hanáckého kroje až po předměty běžné denní potřeby. Posezení na zápraží pod letitým ořechem zase nabídlo účastníkům výletu možnost sníst venku obědový balíček a pak už jsme se přesunuli do zahrádky příjemné místní restaurace, kde u kávy hovor o starých časech ještě pokračoval. Všichni se shodli na tom, jak je dobře, že i dnešní děti mají možnost na vlastní oči vidět, jak žili ještě jejich prarodiče. Vraceli jsme se domů plni dojmů a hlavně s pocitem velmi příjemně stráveného dne.

 


Hra je radost

10.09.2017

Dne 31. srpna 2017 tým uživatelek domova se zvláštním režimem přijal pozvání na sportovní turnaj, který se konal v Domově seniorů, Nerudova Prostějov. Hned ráno se všichni soutěžící setkali v prostorách jídelny, kde obdrželi seznam soutěžních disciplín. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev z okolních zařízení sociálních služeb. Počasí nám přálo, tak se uživatelky s chutí pustily do zápolení, některé disciplíny znaly, ale byly pro ně připravené i nové, jako např. římské číslice a skládání křestních jmen podle abecedy. 

Nejvíce se nám dařilo v házení hrací kostkou „Člověče, nezlob se“. Na první místo členky našeho družstva sice nedosáhly, ale i tak si užily hodně zábavy. Po soutěžení následovalo osvěžující a chutné pohoštění v podobě vychlazeného melounu a grilovaných klobás. Všechny uživatelky potěšily balíčky jako cena útěchy. Příjemně strávené dopoledne se nám líbilo a těšíme se na pozvání zase za rok.    


Olympiáda seniorů v Bohuslavicích

04.09.2017

Na sklonku léta - ve středu 30. srpna 2017- se čtyřčlenné družstvo seniorů z Centra sociálních služeb Prostějov zúčastnilo olympiády v Bohuslavicích. Tato akce konaná zde pravidelně touto dobou je mezi našimi seniory hodně oblíbená, na čemž má nesporně podíl „domácí prostředí“ Domova pro seniory v Bohuslavicích. Disciplíny, ve kterých se soutěží, jsou zábavné a každý rok se v nich objeví nějaká novinka. Letos to byla ,,čichací soutěž“ v poznávání známých vůní - jako třeba skořice, levandule, kmínu, majoránky a česneku.

Také hlavolam na procvičování paměti v zapamatování barev byl zajímavý a všem se ho podařilo zvládnout. Občerstvení pro zúčastněné bylo bohaté a tečkou za ním byl vynikající kabanos z udírny. Tento den bylo opravdu letní počasí a posezení na zahradě ve stínu stromů bylo obzvlášť příjemné. I když naši zástupci nepřivezli žádnou cenu, skvěle se bavili a krásné odpoledne si všichni užili. Živě spolu debatovali, smáli se, ukazovali si rodinné fotografie z peněženek - zkrátka přátelská atmosféra. A v tomto duchu probíhá vždy celé toto klání. Za rok opět na shledanou.


Výlet do Regionálního muzea v Dobromilicích

01.09.2017

V měsíci červnu a srpnu se uskutečnily pro seniory CSSP výlety do Regionálního muzea v Dobromilicích. Muzeum se nachází v nově zrekonstruované budově původního sídla hraběnky Michaely Karolíny Rudolfiny Desfours – Walderode. Hraběnka Michaela, rozená Bukůwková, byla dle pověstí povětrná žena, které se ne vždy chovala slušně. Bydlela nejdříve u hraběte Kinského na Dřínově, ten ji ale kvůli její povaze odehnal, posadil ji na koně a kůň pelášil, až se zastavil v místech dnešního muzea.

Rozsáhlá rekonstrukce této historické budovy se uskutečnila v roce 2015 s přispěním dotací. Muzejní expozice je věnovaná životu na hanáckém venkově, zahrnuje prohlídku tří na sebe navazujících místností. První dvě představují hanáckou domácnost, své zastoupení zde má i oděv hanácké ženy nebo dětský hanácký kroj. Poslední místnost se specializuje na zemědělství a řemesla. Měli jsme možnost si zde prohlédnout i dobové a současné fotografie obce. V červnu se v prvním patře muzea konala výstava společenských klobouků a oděvů pod názvem „Nejen šaty dělaly člověka aneb Bez kloboučku ani ránu“. Zejména ženy si tuto část užily naplno.

V měsíci srpnu, kdy jsme toto muzeum navštívili podruhé, jsme zase využili příležitosti podívat se do pohřební kaple rodiny Bukůwků, která nás všechny překvapila svou rozsáhlostí. Dalším příjemným zpestřením výletu byla prohlídka barokního kostela Všech svatých.

Naše velké díky patří průvodkyni paní Denise Zatloukalové za její vyčerpávající výklad a zpřístupnění jinak pro návštěvníky těžko dostupných míst.


První letní den ve Slatinicích

11.08.2017

Znáte moravské lázně Slatinice, jejichž kořeny sahají až do 16. století? Tyto malé a krásné lázně jsme s uživatelkami z domova se zvláštním režimem navštívily za krásného slunného počasí hned v první letní den. Prošly jsme si lázeňský park, ve kterém panoval klid a pohoda. Navštívily jsme též místní cukrárnu, ochutnaly kávu a někteří z nás i něco sladkého.

Naproti lázním se tyčilo muzeum veteránů s dobovou cukrárnou a penzionem, v minulosti se tento objekt využíval jako statek, dnes zde najdeme historii, relaxaci, sport i poznání. Na ploše 400 m² jsme obdivovaly  sbírku starých automobilů a motocyklů (Mercedes Benz, BMW, KdF), převážně z 30. let minulého století a Množství dalších zajímavých dobových artefaktů umocnili ještě víc příjemné zážitky z celého výletu.


Gulášení 2017

21.07.2017

Ve středu 21. června 2017 se uskutečnil již 7. ročník soutěže ve vaření guláše v Domově seniorů na Nerudově ul. v Prostějově.

Této akce se zúčastnilo celkem deset soutěžních družstev – kromě domácích to byli zástupci z okolních zařízení sociálních služeb. Naše CSSP reprezentovali paní Olga Surmová z budovy A, pan Bohumil Zapletal z budovy C a pan Miroslav Řezníček z budovy Dp. Po zahájení akce ředitelem pořádajícího zařízení PhDr. Zdeňkem Libíčkem začalo velké vaření guláše. Každé soutěžní družstvo obdrželo jeden kilogram masa a základní gulášové koření. Své speciální přísady a potřebné nádobí jsme si přivezli s sebou a s elánem se pustili do vaření. Naše družstvo se rozhodlo připravit maďarský guláš.Po hodince se areálem ze všech stanovišť nesla vůně guláše. Všude vládla dobrá nálada, také bylo o nás velmi dobře postaráno, dostali jsme skvělé občerstvení a k poslechu nám hrála líbivá hudba.V pravé poledne byly všechny guláše hotovy a porota je začala hodnotit. Nebylo snadné vybrat ten nejlepší a rozhodnout o vítězi kulinářského klání, protože všechny guláše byly jedinečné a chutné. Po 13. hodině se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen.Třetí místo obsadil tým Domova pro seniory z Javorníku, stříbrnou příčku si „vyvařili“ zástupci Domova U Třebůvky z Loštic a prvenství tentokrát patřilo soutěžícím z Domova pro seniory Štíty za jejich segedínský guláš.

Celou soutěž již tradičně sponzoroval Linons club Milana Hořínka Olomouc. Toto sdružení si zcela jistě zaslouží velké poděkování za dodání surovin a krásné ceny.

Přestože naše družstvo ve vítězném trojlístku nebylo, ze soutěže jsme odcházeli s dobrým pocitem a plni dojmů. Guláš se nám opravdu povedl a při této akci jsme si užili dobré nálady a tak příjemně strávili první letní den.


Návštěva prostějovské radnice

25.06.2017

V měsíci květnu a červnu měli senioři z našeho domova možnost zúčastnit se prohlídky prostějovské radnice. Prohlédnout si obřadní síň a přilehlé prostory v klidu a ještě se zajímavým výkladem - to se člověku nepodaří každý den. Krásné počasí přímo lákalo k procházce a o půl druhé jsme již obdivovali překrásné interiéry radnice. "Stoletá dáma", jak byla budova před nedávnem při svých stých narozeninách nazvána, má opravdu co nabídnout - obřadní síň s portréty těch, kteří se podíleli v čele města na jeho životě a rozvoji, secesní výzdobu, obrazy, vitráže a krásné dřevěné obložení, kde několik druhů dřeva vytváří překrásné intarzie 504 znaků města Prostějova. Zasvěcený výklad o historii i současnosti a nakonec možnost podívat se z balkónku na prosluněné, rozkvetlé náměstí – to všechno byl zážitek, o kterém se bude mezi seniory ještě dlouho mluvit. Krásné odpoledne završila procházka po náměstí s kornoutem zmrzliny, který k horkému dni určitě patří.

Tímto bychom všichni chtěli poděkovat Mgr. Soně Provazové za poutavý a poučný výklad o této významné prostějovské stavbě.


Den seniorů

21.06.2017

V měsíci červnu se opět za velké účasti prostějovských seniorů konala akce zaměřená právě na tyto občany – Den seniorů. Letošní již 4. ročník uspořádalo Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Prostějov a ani tentokrát zde nechyběli uživatelé pobytové služby CSSP, kteří si toto zpestření velmi pochvalovali.

V prostorách Kulturního klubu DUHA, kde se tato akce uskutečnila, probíhaly jako již tradičně předváděcí akce výrobků a prezentace společností zaměřených na pomoc potřebným, seniorům a lidem s handicapem. Náplní bylo také poradenství pro zdravou výživu a zdravý životní styl seniorů. V předsálí si účastníci mohli nechat např. změřit tlak i tuk v těle, čehož mnozí využili. Každý stánek poskytoval velké množství informací, jak tištěných, tak ústně podaných přímo od zaměstnanců firem a společností i fundovaných odborníků. Podávala se káva a výtečný domácí moučník, o který se postarali pracovníci pečovatelské služby CSSP.

Milým zpestřením bylo kulturní pásmo dětí ze ZŠ Prostějov v ul. Dr. Horáka, které svým vystoupením vykouzlily každému úsměv na tváři. A hudební program v podání Karla Kekešiho a Dagmar Cáskové - to byla ta pomyslná třešnička na dortu.

Tato zdařilá akce konaná pod záštitou primátorky statutárního města Prostějova RNDr. Aleny Raškové přinesla přítomným nejen cenné rady, zkušenosti a ponaučení, ale také kvalitní zábavu, která se všem líbila. Význam akce podtrhli svou účastí ředitelka CSSP PhDr. Miluše Lišková a zástupci magistrátu města Prostějova.


Mezigenerační setkání - "Zpátky do školy"

15.05.2017

V úterý 9. května 2017 navštívili uživatelé služby z fialové budovy nedalekou Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka. Zájem o prohlídku školy projevili muži, a tak to byla tak trochu „pánská jízda“. Měli spoustu času si prohlédnout prostorné chodby, nově vybavené šatny a třídy. V průběhu dopoledne se zúčastnili vyučování ve 2. a 5. třídě, kde jim žáci ukázali, jak to chodí ve třídě dnes, a měli pro ně také připravené zábavné pásmo. Senioři se podivovali nad volnou atmosférou při výuce a vzpomínali na sezení v lavicích za jejich mladých let s rukama za zády. Žáci je zahrnuli spoustou otázek, které uživatelé s přehledem zodpověděli. Nejvíce děti zajímaly všechny jejich lumpárny z doby školních let.

Mezigenerační setkávání nás baví a jistě návštěvu zopakujeme, třeba tentokrát jako „dámskou jízdu“. Páťáci po našem odchodu dostali za domácí úkol napsat slohovou práci o naší návštěvě, aby si paní učitelka ověřila, jak byli pozorní.

O jednu slohovku, třeba o panu Bohumilu Zapletalovi, kterou napsala žákyně Eliška Novotná, se s vámi podělíme.

Slohovka o panu Bohumilu Zapletalovi.jpg (159kb)


"Pohádkový dědeček"

14.05.2017

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 přijal pan Miroslav Řezníček z domova pro seniory pozvání do školní družiny ZŠ Prostějov, v ul. Dr. Horáka, mezi děti prvního ročníku. Jako „pohádkový dědeček“ jim četl z krásné pohádkové knihy a potom vyprávěl, jak vypadala škola, když byl ještě malý kluk. Děti jeho povídání velmi zajímalo, což potvrdilo množství dotazů, které si v závěru společného setkání pro hosta připravily, a ten jim na ně ochotně odpovídal. Děti se například ptaly, jaký byl v době, kdy on sám chodil do školy, jejich pan učitel, jestli i tenkrát děti zlobily, zda dostávaly pětky, zda zpívaly, cvičily, zda musely doma pomáhat, a zaznělo ještě mnoho dalších, mnohdy i vtipných otázek. Pan Řezníček odcházel ze školy s pocitem příjemně a užitečně stráveného odpoledne a s konstatováním, že dnešní děti mají mnohem kvalitnější zázemí a vybavení tříd, než měl on v době své školní docházky.


Velikonoční jarmark v Prostějově

15.04.2017

Již druhým rokem se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnil velikonoční jarmark, jehož součástí byly kromě kulturního programu i velikonoční trhy.Známá pranostika říká: „Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.“ Ale to pro 10. dubna letošního roku neplatilo. Ten den krásně svítilo sluníčko a procházka do centra města za atmosférou Velikonoc byla pro uživatelky z domova se zvláštním režimem obzvlášť příjemná.

Velikonočního ducha celému náměstí dodaly stromečky ozdobené malovanými vajíčky, kreslenými kuřátky a zajíčky, které zhotovily děti z místních škol. Uživatelky služby DZR je obdivovaly a také procházely kolem stánků, které nabízely různé dobroty a jarní dekorace. Odcházely plné dojmů, inspirací a těšily se na nastávající svátky.


Velikonoční jarmark v RC Olomouc

12.04.2017

5. dubna 2017 se již tradičně Centrum sociálních služeb Prostějov prezentovalo na Velikonočním jarmarku, který uspořádal Krajský úřad Olomouckého kraje ve spolupráci s Regionálním centrem Olomouc. Mezi více než desítkou vystavovatelů se výrobky uživatelů služeb z CSSP těšily opět velké oblibě. Od prvních chvil konání jarmarku se kolem našeho stánku zastavovaly skupinky návštěvníků, které upoutaly zejména různé velikonoční dekorace, věnečky, keramické husy, kohouty, kačeny, figurky ptáčků, beránků, kohoutků a dalších zvířátek symbolizujících jaro. Líbily se také keramické hrnky, skořápky, ovály, misky, aj.Zájem kolemjdoucích nás těšil a navodil tu správní předvelikonoční atmosféru.


Tvořím, tedy jsem... Přehlídka talentu, píle a krásných věcí

05.04.2017

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prostějov, za podpory Zdravého města Prostějov pod záštitou RNDr. Aleny Raškové, pořádal 5. ročník potkávání se s módou, pohybem, krásou a mluveným slovem “Tvořím, tedy jsem“. Výstavní akce se konala v pátek 31. března2017 v Národním domě v Prostějově.

Za krásného slunného počasí ji navštívily také uživatelky služby Domov se zvláštním režimem. Se zájmem zhlédly výrobky z plyše, originální batikované oděvy, pletenou módu, doplňky a nádherně ručně malované tašky. Nejvíc je zaujala ručně vyráběná bižuterie ze skla.

Uživatelky odcházely z výstavy plné dojmů a už teď se těší, co nového nabídne další ročník výstavy.


Ples nejen pro seniory

05.04.2017

V pátek 31. března 2017 uživatelky služby domov se zvláštním režimem dostaly pozvání na již druhý ročník dopoledního plesu pod názvem „Ples nejen pro seniory“, který se uskutečnil v prostorách sokolovny TJ Sokol Slavonín v Olomouci.

Zúčastnili se ho zástupci více než 10 zařízení sociálních služeb a všichni ti, kteří svojí prací podporují aktivní stáří.

K tanci a poslechu hrála hudební skupina pana Vyroubala. Netrvalo dlouho a uživatelky naši služby se připojily do společné zábavy tancem a zpěvem. Všechny přítomné potěšily známé lidové písničky, ale i hudba 50. až 60. let.

Ples obohatilo taneční vystoupení „Snová fantazie“ a „Cikánsky tanec“. Líbil se i „Řecký tanec“ do kterého se zapojila tanečkem na židli většina účastníků plesu. Krásným zpestřením programu byla modní přehlídka malovaných šátků, které předváděly uživatelky z domova pro seniory Olomouc.

Konec plesu patřil losování tomboly a vzájemné předávání dárků, které společně vyrobili uživatelé služeb z jednotlivých zařízení sociálních služeb.

Organizátorům - pracovníkům Domova pro seniory Olomouc patří naše poděkování nejen za pozvání na tuto zdařilou akci, ale také za pohostinnost, možnost setkání a společné zábavy se zástupci okolních zařízení sociálních služeb.