Bejvávalo.....aneb staré dobré časy

22. 10. 2021 v 10:11 hodin
Pod tímto názvem je k vidění v přízemí modré budovy D instalace 10 různých řemesel. V šestiúhelníkových dřevěných policích se nachází předměty, které zastupují řemesla již zaniklá, ale i ta současná. Můžete si zde prohlédnout pravou kovářskou podkovu, prozkoumat nitro budíku do posledního ozubeného kolečka, zavzpomínat na to, v čem se odnášela zabijačková polévka, jaké zboží bylo kdysi k dostání u hokynáře, jak vypadá včelí plástev nebo v čem skladoval lékárník léky. Z těch běžných řemesel, které je Prostějovanům velice známé, je tu zastoupeno  krejčovství  v podobě nejrůznějších jehel, knoflíků, zipů, ale obdivovat zde můžete i miniaturu šicího stoje nebo krejčovské panny. Každé řemeslo má u sebe i psaný text, který ho v krátkosti představuje. Komu již zrak tolik neslouží nebo jen prostě nemá chuť ke čtení, tomu stačí zmáčknout tlačítko v jednom z domečků a z reproduktorů se ozve hlas, který představí jednotlivá řemesla a přidá i pověst, která se s daným řemeslem pojí.
Cílem instalace této výstavky bylo připomenout různé obory lidské rukodělné činnosti, tvořivou práci, která po staletí prolínala životem člověka. Některá řemesla přetrvávají dodnes, ale mnohá již patří do zmizelého světa a v tom dnešním – spojeném s nebývalým rozvojem techniky – se právem stala předmětem obdivu zručnosti našich předků. Výstavka nabízí našim uživatelům možnost nahlédnout do různých oborů rukodělné výroby a připomenout si smysl a užitečnost starých řemesel. Pro seniory je to i kousek nostalgie, protože mnohé předměty, které jsou součástí výstavky, měli doma a třeba je i používali.
Projekt byl vytvořen za finanční podpory statutárního města Prostějov.
top