Informace pro návštěvy

11. 01. 2021
V souladu s vládním nařízením jsou návštěvy v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem a v odlehčovací službě po dobu nouzového stavu zakázány

jsou schváleny výjimky ze zákazu návštěv
(následně budou informace upraveny podle dalších vládních nařízení)
 
 • .pro osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom písemný doklad
 • osoba podstoupila před zahájením návštěvy POC test s negativním výsledkem
 • od 14.12.2020 provádíme testování v CSSP (testování je zdarma)
  na testování je nutné se objednat na tel. čísle: 778 751 560
  (na tomto tel. čísle se objednávají návštěvy pouze na test, ostatní návštěvy na níže uvedených číslech)
  termíny pro testování: pondělí, středa, pátek od 12:30 do 14:30 hod.
  místo testování: budova 13H v areálu CSSP
 •  návštěvní doba je každý den v odpoledních hodinách od 13:00 do 16:00 hod.
 • doba trvání návštěvy je 30 - 60 minut
 • při návštěvě svých příbuzných používejte vždy nový - nepoužitý respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (respirátory neposkytujeme, je možné je zakoupit např. v lékárně u OD Kaufland,
  Okružní ul.)
 • počet rodinných příslušníků na návštěvě je stanoven na 2 osoby
 • před vstupem do budovy domova použijte dezinfekci na ruce (stojan s dezinfekcí je umístěn u vchodu budovy)
 • zákaz volného pohybu v budově (návštěva bude probíhat v pokoji uživatele, příp. na personálem určeném místě)
 • u uživatelů s onemocněním Covid, kteří jsou v izolaci, je návštěva zakázána
 • bez nutnosti podstoupení testů může být návštěva realizována u uživatelů:
           -  v terminálním stádiu
 • potraviny je možné převzít pouze v originálním obalu od výrobce
 
Návštěvy svých příbuzných si předem dohodněte s personálem na níže uvedených telefonních číslech:
 
Domov pro seniory                                                          Domov se zvláštním režimem
Budova A –  773 784 106, 582 321 307                        Budova H – 778 751 561,582 321 451
Budova D –  773 784 105, D1 - 608 215 964                Budova M – 608 212 116,582 321 306
Budova C –  773 784 107, 770 179 583                        Budova E – 608 218 580,582 321 305
Odlehčovací služba - Budova F – 778 751 610                                       
 
 
V zájmu zajištění bezpečí Vašich blízkých dodržujte, prosím, tento stanovený postup.
 
 
Děkujeme za pochopení
Mgr. Helena Vránová - ředitelka