ZÁKAZ NÁVŠTĚV

09. 10. 2020
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 998 je v CSSP vyhlášen zákaz návštěv.
Informace k zákazu návštěv
  • Od 9.10.2020 platí v CSSP zákaz návštěv ve všech budovách, návštěvy nejsou od tohoto data povoleny ani v areálu CSSP.
  • Vchody jednotlivých budov budou uzamčeny.
  • Přinesený nákup pro uživatele je možno předat pracovníkům po telefonické dohodě u vstupních bran do areálu CSSP. Potraviny je možné převzít pouze v originálním obalu od výrobce.
  • Všem uživatelům služby doporučujeme pohybovat se pouze v rámci areálu CSSP.
  • Kontakt rodin s uživateli budou zprostředkovávat sociální pracovnice a pracovníci jednotlivých služeb. Možnost video hovoru na telefonních číslech:
Domov pro seniory: 775 899 784
Domov se zvláštním režimem: 775 899 785
  • Aktuální informace sledujte na webu organizace www.csspv.cz