Informace pro návštěvy od 12. 4. 2021

12. 04. 2021
    V souladu s mimořádným opatřením MZ s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
 
jsou v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem a odlehčovací službě

schváleny výjimky ze zákazu návštěv
 
 
 • pro osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
 • pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom písemný doklad
 • osoba podstoupila před zahájením návštěvy POC test s negativním výsledkem
 • testování v CSSP (testování je zdarma)
  na testování je nutné se objednat na tel. čísle: 778 751 560
  (na tomto tel. čísle se objednávají návštěvy pouze na test, ostatní návštěvy na níže uvedených číslech)
  termíny pro testování: pondělí, středa, pátek od 12:30 do 14:30 hod.
  místo testování: budova 13H v areálu CSSP
 • podmínka podrobení se POC testu se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky (dvoudávkové schéma), příp. první dávky (jednodávkové schéma) uplynulo nejméně 14 dnů,
  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • bez nutnosti podstoupení testů může být návštěva realizována u uživatelů:
           -  v terminálním stádiu
 • návštěvní doba je každý den v odpoledních hodinách od 13:00 do 16:00 hod.
 • doba trvání návštěvy je 30 - 60 minut
 • při návštěvě svých příbuzných používejte vždy nový - nepoužitý respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu  
       (respirátory neposkytujeme, je možné je zakoupit např. v lékárně u OD Kaufland, Okružní ul.)
 • počet rodinných příslušníků na návštěvě je stanoven na 2 osoby
 • před vstupem do budovy domova použijte dezinfekci na ruce
        (stojan s dezinfekcí je umístěn u vchodu budovy)
 • zákaz volného pohybu v budově (návštěva bude probíhat v pokoji uživatele, příp. na personálem určeném místě)
 • u uživatelů s onemocněním Covid-19, kteří jsou v izolaci, je návštěva zakázána
 • potraviny je možné převzít pouze v originálním obalu od výrobce
 
Návštěvy svých příbuzných si předem dohodněte s personálem na níže uvedených telefonních číslech:
 
Domov pro seniory                                                          Domov se zvláštním režimem
Budova A –  773 784 106, 582 321 307            Budova H – 778 751 561,582 321 451
Budova D –  773 784 105, D1 - 608 215 964    Budova M – 608 212 116,582 321 306
Budova C –  773 784 107, 770 179 583            Budova E – 608 218 580,582 321 305
Odlehčovací služba - Budova F – 778 751 610                                       
 
 

V zájmu zajištění bezpečí Vašich blízkých dodržujte, prosím, tento stanovený postup.
 
 
Děkujeme za pochopení
Mgr. Helena Vránová - ředitelka