zahradní slavnost

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 se uskutečnil v CSSP již pátý ročník velmi zdařilé akce pod názvem „Zahradní slavnost“. Ve vyzdobené zahradě u budovy 13H se na ní sešlo více než sto padesát uživatelů služeb ze všech budov centra, aby společně oslavili krásné letní počasí v příjemném prostředí stinné zahrady. V úvodu všechny uživatele, rodinné příslušníky, hosty i příznivce přivítala paní ředitelka Mgr. Helena Vránová.

Byl připraven bohatý kulturní program, dobré občerstvení a pro ty, kdo měli zájem, také výstava dobových artefaktů v muzejním depozitáři, na kterou všechny pozval zástupce ředitelky Muzea a galerie v Prostějově Mgr. Václav Horák.

První část zábavného odpoledne vyplnila svým vystoupením taneční skupina „Křepelky“ z domova se zvláštním režimem, která předvedla dva tance a jednu taneční improvizaci. I další program „Zahradní slavnosti“ se nesl v duchu tance a zpěvu. O dobrou náladu se postarala hudební skupina „Naživo“ z Ivančic u Brna, jejíž členy účastníci slavnosti vřele přivítali a pak častým potleskem odměňovali za jejich výkony.

Pěkným zpestřením slavnosti bylo taneční vystoupení skupiny Aysun, při němž orientální břišní tanečnice za tónů příjemné hudby rozvlnily své boky a na chvíli nás přenesly do tajuplného vzdáleného Orientu a světa harémových princezen.

Celá akce, k níž vytvořilo působivou kulisu příjemné letní počasí, přinesla uživatelům služeb CSSP nové kulturní zážitky a potvrdila, že hudba a tanec neznají hranice. Stala se dalším důkazem toho, že pro naše uživatele je jakékoli rozptýlení velmi důležité, stejně tak jako kontakt s ostatními lidmi, což samozřejmě přináší oživení a radost a pro nás velkou motivaci v pořádání takových akcí dál pokračovat.

Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.

Luhačovice

Poslední červnový čtvrtek měli uživatelé domova se zvláštním režimem možnost navštívit lázně Luhačovice, které mají více než 300letou tradici. Celý týden teploty šplhaly vysoko, ale zmíněný den se sluníčko umoudřilo a foukal příjemný větřík. Nic nám tedy nebránilo v tom, abychom odjeli na výlet, na který jsme se dlouho těšili.

Luhačovice jsou především moderními lázněmi, které využívají přírodních léčivých zdrojů k péči o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, nemocemi z poruch látkové výměny a pohybového aparátu. Jsou ideálním místem pro relaxaci a načerpání nové energie. Nabízejí širokou nabídku wellness center s možností masáží a procedur, které pomáhají zregenerovat tělo i mysl. Voda ve všech podobách je symbolem města. Vždyť díky přírodním minerálním pramenům tady mohly vzniknout vyhlášené lázně, které jsou největší na Moravě a patří k nejkrásnějším v naší republice. Luhačovické vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě nejen pro vysoký obsah minerálních látek.

Prošli jsme se krásně upravenou kolonádou, kterou lemovaly záhonky různobarevných květin, a ochutnali jsme některé minerální prameny. Část kolonády je právě v rekonstrukci, a tak napít se nejznámější minerální vody Vincentky jsme nemohli. Možnost zakoupit si pohlednice, nějakou drobnost a lázeňské oplatky jsme s chutí využili všichni. Během procházky jsme odpočívali v příjemném chládku a nakonec jsme navštívili místní restauraci, kde si každý objednal, na co měl právě chuť. Spokojenost všech účastníků byla tou nejlepší tečkou za vydařeným výletem.

Pivoňka Na filmovém festivalu v praze

Rok s rokem se sešel a už je to opět zde. Ptáte se, co vlastně? No přece termín filmového festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL v Praze. Je to mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižení, jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, z. s.  A konal se 7. -8. 6. 2019 v divadle Palace na Václavském náměstí. Ani letos zde nechyběli uživatelé a pracovnice Denního stacionáře Pivoňka. Společně s mladými filmaři, Martinem Osladilem, Adamem Špičákem a Ondřejem Kučerou se  prezentovali  filmem „Na Pivoňce je mi krásně“.

Byly to nádherné tři dny. Již ve čtvrtek při ubytovávání na hotelu bouřlivé vítání s přáteli z minulých ročníků.  V pátek promítání všech 19 soutěžních filmů. V pozdních odpoledních hodinách přišel na řadu i náš. Pozvání na pódium. Převzetí ceny za účast. Krátký rozhovor s moderátorem Radomírem Švecem o tom, jak film vznikal a jak jsme si užívali natáčení. A v sobotu slavnostní atmosféra galavečera moderovaného Vojtou Kotkem a předávání cen z rukou porotců – Igora Bareše, Terezy Voříškové, Milana Tesaře, Marka Taclíka a dalších. Následovaly bouřlivé výbuchy nadšení a slzy radosti oceněných, ale také smutek těch, kdo cenu nedostal. Ale to jen na chvíli, protože všichni společně si užívali povídání a focení s porotci.

A co Prostějovská Pivoňka? Můžeme být spokojení, i když jsme letos žádnou cenu nedovezli, protože jediný film dokázal roztleskat  a přivést do varu celé divadlo Palace, a to byl ten náš. A co mladí  filmaři? Na galavečeru to byli jednoznačně nejelegantnější mladí muži. Myslím, že odměnou jim byla právě atmosféra v divadle při promítání jejich filmu – radost a společné souznění. A o to nám všem jde, přinášet radost a vzájemné porozumění.

 

ImageImage

 

denní stacionář pivoňka se připravuje na natáčení filmu 

Image

Rok utekl jako voda a na Pivoňce adrenalin zase stoupá. Ptáte se, co je Pivoňka? Pivoňka je název Denního stacionáře pro naše spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením. Najdete jej na ulici Pod Kosířem 27 v Prostějově. A proč tam stoupá adrenalin? Všichni uživatelé i pracovnice se připravují na natáčení filmu. Na tři dny se stanou filmovými hvězdami pod vedením mladých, ale nadějných filmařů – studentů prostějovského Gymnázia J. Wolkera. Scénář pro film vytvořili ve spolupráci s pracovnicemi stacionáře. Nyní je čeká pár perných dní plných natáčení a režijních zásahů. Pak nastane práce s konečnou úpravou filmu a pak hned odeslat. Kam? No přece do Prahy. I letos bude film prezentovat město Prostějov a naše zařízení na prestižním mezinárodním filmovém festivalu. Mental power Prague film festival proběhne v termínu 6. 6. 2019 – 9. 6. 2019 v Praze, kde budou všichni zúčastnění přítomni. V této chvíli je správný čas poděkovat všem, kteří finančně podpořili vznik takového zajímavého projektu. Děkujeme společnosti Weba Olomouc, s.r.o. a společnosti Brave bear foundation z.s. také z Olomouce.

Kolektiv pracovníku DS Pivoňka

 

výlet do horky nad moravou

První červnovou středu se vydalo několik uživatelek z domova se zvláštním režimem na krátký výlet do nedaleké Horky nad Moravou. Nachází se zde areál v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, který nabízí hlavně přírodní zajímavosti a svým zaměřením prohlubuje vztah člověka k přírodě. Teplé červnové sluníčko od rána slibovalo příjemný den jako stvořený k procházce malebným parkem.

Vycházkový okruh vedl krajinou, která měla ještě v roce 2001 podobu podmáčeného pole. Během procházky jsme míjely Rajskou zahradu rostlin a živočichů, Lesní chrám nebo Sluneční horu snů. Kousek od Ohniště zlaté spirály, v prostorách, kde se nacházejí keramické pece, jsme si ve stínu chvilku odpočinuly. Cestou jsme přecházely přes dřevěné mosty, které jsou tematicky zaměřené na přírodní živly a vybízejí ke společnému zastavení.

Nakonec jsme si prošly nízkoenergetický dům zvaný Sluňákov, v jehož prostorách si mohly uživatelky koupit upomínkové předměty.

Kolem poledne jsme se vracely zpět a všechny shodly na tom, že výlet na tak zajímavé a poučné místo se vydařil

Výlet za historií

Blížil se den výletu a uživatelé z domova pro seniory bedlivě sledovali počasí, které v očekáváném termínu podle předpovědi zrovna výletně nevypadalo. Ta slibovala nebe plné mraků a déšť. Ale ve čtvrtek 30. května 2019 se obloha vyjasnila, vykouklo sluníčko a my jsme se s uživateli mohli vydat na cestu do Náměště na Hané. Autobus nám zastavil přímo u brány vedoucí do zámecké zahrady. V zámku jsme si nejprve prohlédli prostory, kde byly vystaveny arcibiskupské kočáry, a ochotná paní průvodkyně nám v přízemních místnostech nastínila historii zámku. Zde jsme měli možnost obdivovat obřadní síň, reprezentační prostory a knihovnu. Po zajímavé prohlídce jsme se vydali na procházku zámeckým parkem. Následovalo pohodové posezení ve venkovní restauraci u kávy či horkých malin. Kdo měl zájem, mohl se ještě podívat na nedaleké pozůstatky středověkého hradu nebo si obejít kapli Nejsvětější Trojice. Všichni účastníci této akce byli moc spokojeni a přesvědčili se o tom, že i nedaleké okolí nabízí zajímavé možnosti k hezkému výletu.

Májková olympiáda

Stavění májky – symbolu života a jeho ochrany – se v Centru sociálních služeb Prostějov stalo již tradicí. Pro zdejší uživatele služeb je vztyčení májky od roku 2012 také znakem blížící se Májkové slavnosti. Její další ročník se rozběhl hned zrána v úterý 21. května 2019 a přijela na něj soutěžící družstva z dalších zařízení sociálních služeb Olomouckého kraje. Jednotlivé disciplíny byly přizpůsobeny fyzickým a psychickým schopnostem soutěžích a zčásti byly zaměřeny na tradiční domácí činnosti. Na účastníky olympiády čekalo věšení šátků na šňůru, skládání ponožek, zapínání knoflíků na svetru, zametání klubíček, házení vařeček do košea skládání „rozházené“ básně K. H. Máchy. U těchto disciplín tříčlenná družstva zažila hodně radosti, nadšení z pohybu a hlavně legrace. Soutěžící dokázali, že se stále rádi baví a že mají zdravého soutěživého ducha. Čekání na vyhlášení výsledků olympiády zpříjemnil kulturní program uživatelů služeb z domova se zvláštním režimem, sestavený z tanečního vystoupení „Křepelek“.

Dopolední část zakončilo slavnostní vyhodnocení a předání cen a diplomů z rukou ředitelky CSSP Mgr. Heleny Vránové. Prvenství vybojovalo družstvo z Domova pro seniory z Radkovy Lhoty, na druhé příčce se umístily uživatelky z domova se zvláštním režimem z našeho CSSP a třetí místo obsadili zástupci z Domova pro seniory Jesenec.

Odpoledne patřilo pódium osvědčené hudební kapele „Naživo“, jejíž členové hráli známé lidové, ale i moderní písně k poslechu, tanci a společnému zpěvu. Odpolední program zpestřilo vystoupení taneční skupiny „Křepelky“, volná taneční variace paní Jitky Navrátilové a zpěv lidových písniček v podání pěveckého sboru „Fialky“. Nefalšované veselí pod nazdobenou májkou trvalo do pozdního odpoledne, dobrá nálada byla umocněna písničkami na přání, které kapela ochotně rozdávala přítomným.

Tento krásný, sluncem prozářený den přinesl pěkné společné zážitky nejen soutěžícím, ale všem zúčastněným a potvrdil důležitost vzájemného setkání a poznávání uživatelů pobytových služeb našeho regionu.

Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.

Výlet do zoo lešná

Možnost podívat se do jednoho z nejnavštěvovanějších turistických míst na Moravě měli uživatelé domova se zvláštním režimem ve středu 24. dubna 2019. Cílem jejich cesty byla Zoologická zahrada Zlín, zvaná také Zoo Lešná. Počasí nám přálo, i když vítr, který účastníky výletu ráno vyprovázel k autobusu, tomu neodpovídal. Vyjeli jsme v 9 hodin a po hodině cesty jsme dorazili na místo.

Zoologická zahrada Lešná chová přes 200 druhů zvířat a je unikátně rozdělena podle jednotlivých světadílů. Je jedinečným místem, kde mohli uživatelé vidět zvířata v přírodním parku s volným výběhem, který připomíná jejich domovinu. Poslední část Zoo tvoří okolí zámku Lešná. Část parku jsme si prošli, ale využili jsme i možnosti svézt se vláčkem. Během cesty jsme viděli žirafy, zebry, pštrosy, nosorožce a lvy. Míjeli jsme pavilon slonů a rybník plameňáků s ostrůvkem obývaným lemury. Nakonec jsme se podívali i do pavilonu rejnoků. Je nově otevřený od roku 2014 a umožňuje návštěvníkům si rejnoky pohladit nebo je nakrmit zakoupeným krmivem. Jedná se o jednu z nejatraktivnějších expozic v Zoo Zlín, a to i ve srovnání s ostatními českými Zoo. Této nabídky jsme také využili.  Když se blížil čas oběda, měli naši uživatelé možnost posedět a odpočinout si v příjemném prostředí tamní restaurace a vybrat si jídlo z jejich nabídky. Pak už nás čekala jen cesta zpět. O svých dojmech si někteří uživatelé v autobusu povídali a jiní využili tento čas k odpočinku. Všichni ale nakonec zazpívali písničku jako poděkování panu řidiči.

Strávili jsme příjemný den v přírodě a výlet se všem moc líbil.


výlet do loštic

Máme tady jaro! A to je přesně ta doba, na kterou netrpělivě čekají všichni, kdo s prvními slunečními paprsky vyrážejí někam na výlet. První letošní výlet v domově pro seniory byl naplánovaný na poslední březnový den. Jeho cílem byly Loštice se svým Muzeem Olomouckých tvarůžků a uživatelé se těšili nejen na zajímavou expozici, ale i na nákup oblíbené lahůdky v podnikové prodejně. Počasí nám přálo už od rána a cesta autobusem byla příjemná. V Lošticích jsme si společně zašli do pěkně upraveného muzea, dověděli se hodně o výrobě tvarůžků v prvopočátcích i v současnosti a prohlédli si dobové pomůcky pro jejich výrobu i historické fotografie. Zhlédli jsme také film, který humornou formou dokládá historii vzniku výroby tohoto dobrého a zdravého sýra. Byl pojatý opravdu velmi nápaditě, protože v něm kromě zakladatele tvarůžkářské výroby Aloise Wesselse vystupovali třeba i „stréček Křópal“ nebo Sigmund Freud.

Pak už nás čekal výborný oběd v místní tvarůžkové restauraci. Někteří sice snědli řízek z obědového balíčku, ale kdo si vybral z nabídky tvarůžkových specialit, nebyl zklamán. Několik zájemců se podívalo i do tvarůžkové cukrárny. A potom už po krátkém, příjemném posezení na lavičkách u kašny na náměstí jsme nastoupili do přistaveného autobusu a vyjeli zpět k domovu. Sezóna teprve začíná a snad i některý další výlet, který je před námi, bude stejně vydařený jako tento.

Korunovační svatba

Korunovační svatba – 75 let společného života -  je mimořádná událost a velmi vzácný úkaz. Nejen z hlediska manželské vytrvalosti, ale také z hlediska lidského žití. Dočkat se takového výročí - to chce opravdovou výdrž a také pevné zdraví. Název tohoto výjimečného jubilea je odvozen od skutečnosti, že takové výročí je vzácné stejně jako korunovační klenoty.

Úctyhodné tři čtvrtiny století od chvíle, kdy si poprvé řekli svatební „ano“, oslavili v minulých dnech manželé Věra a Adolf Novákovi z hnědé budovy. Po oficiálním obřadu, který se uskutečnil v sobotu 23. března 2019 na prostějovské radnici, se v našem centru následující úterý konala další oslava tohoto jejich významného výročí. Předcházely jí pečlivé přípravy a také krásná výzdoba jídelny budovy A, kde akce probíhala. Pro tuto příležitost připravil náš zahradník nádherné kytice, které podtrhly slavnostní ráz ojedinělé události. Celý program provázela neopakovatelná a důstojná atmosféra.

Na začátku se rozezněly tóny svatebního pochodu, pak do místnosti vstoupil sám „král“, který předal oslavencům symbolické královské koruny a přečetl text slavnostní listiny.  Nechyběly dojímavé gratulace od ředitelky CSSP Mgr. Heleny Vránové, personálu a dalších přítomných. Nápaditá režie programu slavnosti, na které se velkou měrou podílela jedna z uživatelek, přinesla jak jubilantům, tak ostatním účastníkům nevšední zážitky.

Během oslavy manželé Novákovi prozradili svůj recept na dlouhodobé šťastné manželství. „Nejdůležitější bylo to, že jsme se na všem domlouvali a spolu radili,“ řekl dnes šestadevadesátiletý pan Novák a jeho o dva roky mladší manželka s ním plně ve všem souhlasila.  Jejich láska zrála jako dobré víno a s každým rokem přibývalo vzájemné tolerance. Bylo dojemné vidět hloubku opravdových citů mezi manželi i po tak dlouhé době společného soužití, nejlépe ji dokazovaly jejich rozzářené oči a to, jak s úctou a láskou hleděli jeden na druhého. Pro mnohé jsou zářivým příkladem a my jim přejeme, aby za pět let ve zdraví oslavili osmdesátku společného života.

Krásné narozeniny v cssp

Paní Věra Rozbrojová, uživatelka modré budovy D, oslavila 3. března 2019 své již 102. narozeniny. Tato dáma je pořád usměvavá a veselá, snad právě proto na svůj věk zdaleka nevypadá. Stále se zajímá o svůj zevnějšek a je pro ni velmi důležité, jak je učesána, co má na sobě a jestli to - jak říká - ,,ladí spolu“. Potrpí si na růž na rtech a ráda se navoní parfémem. Zajímá se o vše nové, co se kolem ní děje, čte si a nejraději prohlíží módní časopisy. Nezapře v sobě zkrátka zakázkovou krejčovou, kterou vyhledávala lepší klientela. Smysl pro estetiku a detail má stále v sobě a hezké věci jsou pro ni součástí jejího života.

Svou oblíbenou kávu pije výhradně z malého hrnečku, který je doplněný podšálkem. V každém ohledu je z jejího chování patrna zdvořilost prvorepublikové dámy. V kolektivu vrstevníků je velmi oblíbená a i když dává přednost klidu v pokoji, větších akcí konaných v zařízení se zúčastní ráda - naposledy byla ozdobou „Puntíkatého plesu“ konaného v domově.

Ochotně se nechala portrétovat od žáků lidové školy umění. Paní učitelka, která děti doprovázela, nemohla uvěřit svým očím, když zjistila její obdivuhodný věk. Zkrátka s úsměvem jde všechno líp a paní Rozbrojová je toho důkazem. Touto cestou bychom jí chtěli za všechny obyvatele domova a za všechny zaměstnance CSSP pogratulovat a popřát hodně zdraví, optimismu a elánu do dalších slunných dní.

Kloboukový ples

Ve čtvrtek 28. února 2019 v odpoledních hodinách se v přeplněném sále budovy 6F uskutečnila velmi zdařilá akce s názvem „Kloboukový ples“. Klobouk byl dříve doplňkem, který zdobil každou dámu a u mužů bylo jeho smeknutí skoro neodmyslitelným gestem a výrazem úcty při pozdravu. Vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu na ples byl jakýkoliv klobouk na hlavách hostů, naši uživatelé se dlouho předem domluvili a pokrývky hlavy si v rámci rukodělných prací vyrobili sami. A tak všichni zúčastnění – dámy i pánové - přišli ozdobeni různými stylovými kloboučky a klobouky, které se staly příjemným zpestřením této akce.

Ke každému správnému bálu patří předtančení, které má návštěvníky naladit a inspirovat k tanci. O to se postarala taneční skupina Křepelky z domova se zvláštním režimem, jejíž kloboukový tanec roztleskal snad každého účastníka plesu.

Poté se už zábava rozproudila v kloboukové náladě. K tanci a zpěvu nám hrála osvědčená hudební skupina Naživo.

Součástí odpoledního programu bylo i vyhlášení výsledků soutěže „O nejhezčí klobouk“ v různých kategoriích. Porota měla velice těžké rozhodování, klobouků se sešlo opravdu mnoho v různých barvách a z rozličných materiálů, od decentních letních kloboučků až po zcela originální tvary. Z rukou ředitelky CSSP Mgr. Heleny Vránové uživatelé převzali pěkné dárkové balíčky jako ocenění za tvůrčí snahu a připomenutí některých módních trendů.

Ples se uživatelům líbil a všichni měli radost z příjemně stráveného odpoledne i pěkných dárků, které vyhráli v „překvapení z klobouku“ u bohaté tomboly.

Puntíkatý ples

 

Ve čtvrtek 21. února 2019 se konal v prostorách modré budovy již tradiční každoroční ples pro seniory. Tentokrát s veselým názvem „Puntíkatý“. Senioři byli dle svých možností vyzdobeni vkusnými puntíkovými doplňky. Pro ty, kteří si nemohli něco s puntíky sami pořídit, byly v rámci rukodělných prací s touto ozdobou zhotoveny brože a motýlky, takže jak dámy, tak pánové ladili s ostatními. Také personál byl oblečen v duchu letošního tématu.

K hudbě nám již tradičně zahrál známý prostějovský hudebník Roman Doležel se synem a opět se repertoárem vybraných písní trefil do vkusu účastníků plesu. Občerstvení z jídelny se setkalo s úspěchem, koláče, chlebíčky i jednohubky všem moc chutnaly. Ples obohatilo předtančení standardních a latinskoamerických tanců v podání Anetky a Míti. Účastníci plesu obdivovali krásné šaty a ladné pohyby tanečníků a toto vystoupení sklidilo neskutečný úspěch a aplaus. Na plese samozřejmě nechyběla bohatá tombola, která měla své šťastlivce, odnášející si některou z cen. Senioři se pobavili, zazpívali si i zatancovali a své kladné ohlasy nám postupně sdělovali.

Tady jsou názory některých z nich:

Paní z budovy A: „Ples se mi moc líbil, skvělá organizace, krásná výzdoba, chtěla bych pochválit celý růžový tým.“

Pán z budovy C: „Tanečníci byli borci, volám: „Bravo!“ Další paní z téže budovy chválila koláče, prý se přímo rozplývaly na jazyku. Paní z budovy D také nešetřila chválou na adresu mladých tanečníků: „To předtančení, ty šaty a jak tancovali – no, to jsem ještě nezažila.“

Zkrátka ples se vydařil v rámci možností a přizpůsobení k daným prostorám. Dobří lidé se vejdou spolu všude a dobrá nálada, která zde u všech zúčastněných převládala, opět dokázala, že i v našem zařízení může mít taková akce každoročně pořádaná v rámci plesové sezóny své místo.