Realizované akce 2018


Den otevřených dveří v CSSP p. o. a soutěž "O nejhezčího podzimního draka"

07.11.2018

Součástí letošního Dne otevřených dveří, který se uskutečnil v Centru sociálních služeb Prostějov ve středu 10. října 2018, byla soutěž „O nejhezčího podzimního draka“. Do této akce se zapojili uživatelé ze sedmi budov, kteří kreativní činností s různým materiálem si nejen zpříjemnili opožděné babí léto, ale hlavně vytvořili originální a nevšední výzdobu foyer modré budovy D. Všechna díla v pestrých barvách podzimu si mohli uživatelé služeb, jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci i návštěvníci centra prohlédnout v uvedený den dopoledne a zároveň svým hlasem rozhodnout, který drak je ten nejkrásnější.

Odpoledne se pak v místnosti aktivizace budovy D konalo vyhlášení výsledků soutěže a ocenění nejlepších. Po úvodním slovu ředitelky CSSP Mgr. Heleny Vránové zástupci jednotlivých budov představili svá výtvarná díla a v následující diskuzi se podělili o zážitky při jejich tvorbě. K podzimní náladě ještě přispěla povídka s názvem „Miluji podzim“ v podání aktivizační pracovnice Jiřiny Piňosové. Autoři vítězných prací převzali diplomy a všechny zúčastněné potěšily drobné ceny.

A kteří draci se líbili nejvíc? Třetí místo obsadila „Dračice Marta“ z oranžové budovy M, stříbrná příčka patřila draku „Ferdinandovi“ z fialové budovy C a nejvyšší počet hlasů získal drak „Ferda“ ze zelené budovy E.


Prezentační výstava prací uživatelů služeb

07.11.2018

V rámci Dne otevřených dveří se ve středu 10. října 2018 se uskutečnila v Centru sociálních služeb Prostějov prezentační výstava prací uživatelů našich služeb.A bylo opět z čeho vybírat.

Nejvíce se všem líbila již tradičně keramická tvorba a z ní především dýňové figurky, dekorativní koule, dekorace s ptáčky, sovy, listy, svícny a vázičky různých tvarů a velikostí, šneci a další keramické výrobky. Značný zájem vzbudily také květináče zdobené různým motivem. Návštěvníci ze všech budov našeho centra obdivovali výrobky z kreativní dílny našich uživatelů, mnozí si je odnášeli domů k výzdobě nebo jako originální dárky.

Všichni tak podpořili dobrou věc – motivaci uživatelů a další rozvoj aktivizací.
Výlet do KOVO ZOO Staré město

07.11.2018

Byl krásný podzimní den a slunečné počasí provázelo letošní výlet uživatelek služby z domova se zvláštním režimem. Uskutečnil se ve středu 17. října 2018 a jeho cílem byla návštěva Starého Města u Uherského Hradiště s ojedinělou zoologickou zahradou. V areálu firmy REC Group se nachází KOVOZOO, jediná svého druhu nejen u nás, ale i v celé Evropě. V tomto příjemném výletním místě se nám naskytla zcela originální podívaná na zvířata vyrobená ze starého kovového šrotu.

Uživatelky se přesvědčily, že i ze zdánlivě nepotřebného materiálu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. Při projížďce vláčkem Steelinka zhlédly areál firmy, kde se zpracovává kovový odpad, spatřily také další atrakce, jako např.maják Šrotík, loď Naděje, letadlo L-610, vyhlídkové lávky, porodnici KovozooaKongresové centrum. Všechna kovová zvířata jsou v životní velikosti a svou propracovaností a dokonalostí téměř autentická s živými.

K vidění jsou zde lvi, žirafy, sloni, velbloudice Ajša, mrož, los, gorila Minerva, gepardi, koně, nosorožci, pštros, želvy, ale také labuť, lama,bizon a spoustadalších zvířat, z nichž každé má svůj vlastní příběh.Zajímavé prostředí tohoto areálu přineslo našim uživatelkám nevšední zážitky, které přispěly k jejich spokojenosti ze zdařilé akce, na kterou se těší celý rok.


Mezigenerační setkání - "Pohádkové odpoledne"

05.10.2018

Ve středu 19. září 2018 nás v rámci mezigeneračního setkávání navštívily děti ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka, tentokrát v pohádkových kostýmech, a jako obvykle s paní vychovatelkou Naďou Kalábovou. Slunečné počasí bylo jako na objednávku, a tak se toto odpoledne v zahradě Centra sociálních služeb vydařilo na pomyslnou jedničku.

Pro děti bylo připraveno v areálu u několika stanovišť luštění tajenky podle tajné šifry. Při plnění některých úkolů jim pomáhali naši senioři, kteří se skvěle bavili a společně opět prokázali význam propojení generací. Děti přišli podpořit také někteří rodiče. Za splněné úkoly děti dostaly hodnotné dárky, které jim věnovalo město Prostějov.

Mezi účastníky zavítala ředitelka CSSP Mgr. Helena Vránová a protože konání této velmi zdařilé akce zapadalo do rámce Evropského týdne mobility, nechyběli zde ani zástupci Magistrátu města Prostějova v čele s primátorkou RNDr. Alenou Raškovou.

Pohádkové odpoledne se všem dětem moc líbilo, bylo to vidět na jejich reakcích a úsměvech. Našim seniorům přineslo příjemné rozptýlení a zábavu, která jim nejen účelně vyplnila volný čas, ale znovu potvrdila, že ve společnosti dětí se nikdy nenudí.


Zahradní slavnost

22.08.2018

Tropické počasí doprovázelo zábavné odpoledne ve středu 8. srpna 2018 ve vyzdobené zahradě u budovy 13H, které se zde uskutečnilo pod názvem „Zahradní slavnost“.

Akci zahájila ředitelka CSSP Mgr. Helena Vránová, která přivítala všechny uživatele, jejich rodinné příslušníky a také významné hosty z Olomouckého kraje. Představila program slavnosti a popřála příjemné zážitky všem přítomným.O hudební doprovod se postarala kapela „Duo Band“ z Olomouce, která nabídla širokou paletu písniček různých hudebních žánrů, jež oslovily snad každého účastníka slavnosti.

Ani tentokrát nechybělo vystoupení taneční skupiny „Křepelky“ Z Domova se zvláštním režimem, která předvedla dvě orientální taneční sestavy - „Arabika“ a „Boro, Boro“. Závěr této části programu patřil sólové taneční improvizaci s hedvábnými vějíři. Tanečnice sklidily zasloužený úspěch, o němž nejlépe svědčil spontánní potlesk účastníků slavnosti.

Součástí zábavného odpoledne byla letos taneční mini kurz vedený  tanečními mistry Filipem a Veronikou, do které se zapojili uživatelky, zaměstnanci i někteří návštěvníci. Všichni si mohli vyzkoušet a naučit se jednoduché taneční kroky ve stylu salsy. Pro naše „Křepelky“ to byla inspirace, kterou mohou uplatnit v nové taneční choreografii.

Po celou dobu zde nechyběla dobrá nálada, radost z tance při známých písničkách a ke spokojenosti přispělo i výborné občerstvení, hlavně zmrzlinové kornouty, které příjemně osvěžily v tento neobvykle horký den.

Zahradní slavnost byla další příležitostí ke společnému setkání a pobavení uživatelů našich služeb. Pro organizátory je to zároveň výzva v podobných akcích pokračovat a využívat příjemného prostředí parkové části areálu.


Vernisáž autorských fotografií

21.08.2018

Byl horký letní den 7.srpna a přestože venkovní teploty by leckoho sváděly k nicnedělání, v CSSP vrcholily poslední přípravy na zahradní slavnost. A to není všechno! Ještě nás den před slavností čekala vernisáž výstavy fotografií našeho uživatele pana Stanislava Pukla. Jeho fotografie, všechny pořízené v našem zařízení, zaplnily tři nástěnky v přízemí modré budovy a zbytek byl instalován ve venkovních prostorách areálu. Byly na nich nejen nové budovy domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, ale - a to bylo to zajímavější - také pro srovnání archivní záběry stejných míst před rekonstrukcí. Druhou část výstavy tvořily záběry ukazující hlavně proměny přírody v našem zařízení během celého roku. A obrázky to byly skutečně hezké – od prvních pampelišek v trávě až po podzimně zbarvené mohutné stromy.

Pan Pukl se podle svých slov věnuje fotografování celý život a nedávno se dokonce se svými fotografiemi zúčastnil celostátní soutěže „Šikovné ruce našich seniorů“ na téma „Svět v pohybu“. Vernisáž jeho výstavy v CSSP se uskutečnila v úterních odpoledních hodinách a hned přilákala první návštěvníky z řad rodinných příslušníků našich seniorů. Druhý den při zahradní slavnosti ji zhlédli i zástupci Olomouckého kraje. A líbila se!

Doufejme tedy, že pan Pukl bude stále nacházet inspiraci v každodenním životě a toto ztvárnění jedinečnosti okamžiku potěší mnoho dalších zájemců o jeho fotografie. Ty se mohou v budoucnu opět stát vítaným zpestřením dalších akcí i života v našem zařízení. Popřejme mu tedy stálé nadšení pro jeho zálibu a „dobré světlo“, protože pak je vždycky co fotografovat!


Malý výlet do Čech pod Kosířem

21.08.2018

V úterý 17. července 2018 se vydala čtveřice uživatelek z domova pro seniory spolu s doprovodem na výlet do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Teplé červencové sluníčko slibovalo příjemný den jako stvořený k procházce malebným parkem. Hned při vstupu jsme obdivovaly půvabný klasicistní zámek, který nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí. A pak nás už zaujala prohlídka nádherné přírody v přilehlém parku, navazujícím na zalesněné svahy Kosíře, při které jsme si připomněly osobnost malíře Josefa Mánesa, jenž v těchto místech často pobýval a tvořil. Pěknou tečkou za výletem byla osvěžující zmrzlina a káva v nedaleké kavárně. Všechny účastnice této akce se shodly na tom, že výlet do tak zajímavého a romanticky laděného místa musíme zase někdy zopakovat.


Vydařený letní výlet

13.07.2018

První letní den byl letos velice horký, ale ani vysoké teploty neodradily ty seniory z CSSP, kteří se těšili na výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříži, od její návštěvy. Cesta klimatizovaným autobusem byla příjemná a uběhla docela rychle. Pak už rozložité větve letitých stromů v rozsáhlém anglickém parku a procházka kolem vodních ploch navodily pohodu v osvěžujícím stínu. Vše zpestřili ještě volně pobíhající, velmi krotcí pávi a zajímavé opice a ptáci v klecích a voliérách. Zážitků zde byla spousta a po nich všem velmi chutnal řízek, připravený naší kuchyní do balíčku. Následovalo pohodové posezení v zahradní kavárničce u kávy a zmrzliny. Všichni účastníci výletu byli moc spokojeni a plni dojmů z příjemně stráveného dopoledne se vraceli zase domů.


Vystoupení orientálních tanečnic

13.07.2018

Nádherné skloubení hudby s tanečním uměním nabídlo uživatelům služeb CSSP vystoupení orientálních tanečnic skupiny Aysun z Olomouce, které se uskutečnilo ve čtvrtek 7. června 2018 odpoledne na zahradě u budovy H.

Při tomto poněkud netradičním vystoupení krásné tanečnice na sebe upoutaly pozornost přítomných nejen luxusními kostýmy v orientálním stylu, ale hlavně působivým tanečním projevem. Jejich sestavy byly plné ženskosti, ladnosti a elegance. Orientální tanečnice sklidily velký úspěch a za svůj výkon byly odměněny zaslouženým potleskem.

Celá akce, k níž vytvořilo pěknou kulisu slunečné počasí, přinesla příjemné kulturní zážitky více než sedmi desítkám uživatelů služeb CSSP a potvrdila, že hudba a tanec neznají hranice.


Výlet na farmu

20.06.2018

Při různých činnostech na našem oddělení si často povídáme s uživateli o jejich mládí, dětech a práci, kterou vykonávali. Když se někteří z nich zmínili, že pracovali na statku, dostali jsme nápad zorganizovat výlet do Štětovic blízko Vrbátek. Již 4 roky tam mladí lidé provozují farmu s chovem dobytka, převážně krav.

Ve středu 6. června 2018 se naše malá skupinka z budovy 13H vypravila autem na Zlatou farmu. Zajímalo nás, jak to na takové farmě dnes vypadá. Cesta netrvala dlouho a za chvíli jsme byli na místě. Farma je v areálu bývalého JZD, je otevřená veřejnosti a tak jsme se mohli procházet mezi jednotlivými budovami. Krávy na nás bučely, hlavně malá telátka, která byla hladová. Dostávala zrovna krmení – pan ošetřovatel jim naléval syrovátku. Kdo měl odvahu, mohl si telata i krávy pohladit. Když jsme si vše prošli, posadili jsme se v kavárně, která je součástí farmy. Zde se nás ujala ochotná a milá paní vedoucí, která nám povyprávěla zajímavosti o vzniku farmy, jejím chodu a náročné práci všech zaměstnanců. Ochutnali jsme výbornou kávu a mohli jsme si zakoupit různé dobroty, které vyrábí z mléka od tamních krav.

Výlet se nám vydařil i díky pěknému počasí, na farmě se nám líbilo a určitě jsme tam nebyli naposledy.


Posezení u bylinek

28.05.2018

V měsíci květnu se uskutečnilo v klubovém zařízení „Pod Lípou“ zajímavé posezení, které bylo věnováno bylinkám. Uživatelé služeb se na něm seznámili s nejznámějšími bylinkami, jako jsou rozmarýn, šalvěj, máta, bazalka, petrželka, pažitka a oregano. Dověděli se, jak se pěstují, které z nich se konkrétně používají při vaření, řeč byla samozřejmě o léčivých účincích bylinek a nechyběly ani názorné ukázky rostlin. Uživatelé si mohli při této voňavé besedě pochutnat na připravených čajích z bylinek a také měli možnost ochutnat osvěžující nápoj z máty.


Májková olympiáda a májková slavnost

28.05.2018

Stavění májky – symbolu života a jeho ochrany – se v Centru sociálních služeb Prostějov stalo již tradicí. Pro zdejší uživatele služeb je její vztyčení od roku 2012 také znakem blížící se „Májkové olympiády“. Už 7. ročník této akce se uskutečnil ve středu 23. května 2018 pod vyzdobenou májkou v zahradě u budovy H a přijela na něj soutěžící družstva z dalších zařízení sociálních služeb Olomouckého kraje.

Také letos nechyběly pečlivé přípravy a nácvik soutěží. Tříčlenná družstva z devíti zařízení si změřila síly ve věšení mokrých šátků na šňůru, házení vařeček do hrnce, zametání klubíček, poznávání koření, zapínání knoflíků, určování předmětů a skládání ponožek.

Příjemnou atmosféru soutěžícím navodil kulturní program uživatelů služeb z domova se zvláštním režimem a domova pro seniory CSSP, sestavený z tanečního vystoupení „Křepelek“ a zpěvu lidových písniček v podání pěveckého sboru „Fialky“.

Po zahájení a úvodním slovu ředitelky CSSP Mgr. Heleny Vránové slunečné dopoledne završilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen nejlepším. První místo získalo družstvo z Domova seniorů Prostějov, Nerudova ul., druhou příčku obsadili uživatelé z Domova pro seniory Jesenec a jako „bronzoví“ se umístili zástupci z  Domova pro seniory Kostelec na Hané. Tento květnový den přinesl pěkné zážitky nejen soutěžícím, ale i ostatním uživatelům služeb, z nichž mnohé doprovodili rodinní příslušníci, a také hostům, kteří se v CSSP zúčastnili odpolední části „Májkové slavnosti“. K hojné účasti přispěl jak připravený pestrý program, tak přízeň počasí, které tentokrát ukázalo svoji vlídnou tvář a vytvořilo pěknou kulisu k celé akci. Začátek patřil – pro velký dopolední úspěch – opět pěveckému a tanečnímu vystoupení uživatelů z domova pro seniory a z domova se zvláštním režimem. A pak již slavnosti udávala tón kapela „Naživo“, rodinná dvojice otec a syn z Ivančic u Brna, jejichž hudební produkce kromě názvu naplňuje i jeho podtitul – „muzika, která má srdce“. Známými písničkami rozproudili dobrou náladu k tanci i společnému zpěvu a vnesli do areálu CSSP nefalšované veselí, které trvalo až do podvečera.

I letošní ročník „Májkové olympiády“ potvrdil, že společně prožívaná radost, nadšení z pohybu i zdravá soutěživost mají svoje místo při setkávání a vzájemném poznávání uživatelů pobytových služeb našeho regionu.


Svatý Florián - patron hasičů

22.05.2018

S jarem a květnovým svátkem sv. Floriána k nám opět po roce zavítal pan Pavel Koutný – velitel dobrovolných hasičů z Žešova. Beseda, kterou si pro toto setkání připravuje, je vždy velmi zajímavá. Střídají se v ní informace o velkých požárech v historii s promítáním dokumentárních záběrů ze zásahů nedávných. Mnoho posluchačů vždy zaujme, že hasiči nejsou volaní jen k hašení ohně, ale jejich pomoc je velmi důležitá i při záplavách, vichřicích nebo autonehodách.

Povídání a prohlížení obrázků nejmodernější techniky používané k likvidaci požárů včetně vrtulníků a také možnost si při besedě několik přileb – starých i té nejmodernější – vyzkoušet vždy nalákají hodně zájemců. Mnozí z nich toto poutavé vyprávění neslyšeli poprvé, ale rok vždy uteče jako voda a patron hasičů sv. Floriánek k nám přivádí člověka, který je už léta připraven svůj volný čas zdarma věnovat pomoci a záchraně životů a majetku nás všech. Takovým lidem patří velký dík.


Vyhodnocení soutěže "Z pohádky do pohádky"

10.05.2018

Senioři z našeho zařízení se zúčastnili akce nazvané „Z pohádky do pohádky“, kterou pro ně připravily děti ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka, pod vedením paní učitelky Naděždy Kalábové. Senioři pro děti vymysleli několik nových pohádek, jako např. Červená harmonika, Kouzlo pokladů aj. a vyrobili k těmto pohádkám také postavičky, jako např. vodníka, stonožku či vílu.

V dubnu se všichni sešli v CSSP, v budově A, na slavnostním předání sborníku pohádek a drobných dárků. Význam této chvíle podtrhla návštěva zástupců Magistrátu města Prostějova - Mgr. Jaroslava Svozila a Bc. Pavla Smetany – a nechyběla ani účast ředitelky Centra sociálních služeb Prostějov Mgr. Heleny Vránové. Děti měly připravený bohatý program, jehož nacvičení jim dalo určitě velkou práci. Tímto chceme ještě jednou poděkovat paní učitelce Kalábové za její trpělivost, kterou s dětmi má. Příště na shledanou zase v ZŠ v ul. Dr. Horáka.


Beseda s historikem MVDr. Zdeňkem Bezroukem

07.05.2018

Jeden dubnový čtvrtek nás opět navštívil do historie zapálený MVDr. Zdeněk Bezrouk, aby spolu s uživateli domova pro seniory zavzpomínal na válečné období na Prostějovsku. Historie válečného Prostějova je pro pana Bezrouka velkým koníčkema všechen svůj volný čas věnuje návštěvám pamětníků, od kterých se dozvídá nové a nové zajímavosti. Po večerech všechny mluvené vzácnosti dává písemně dohromady. Tyto dříve narozené pan Bezrouk navštěvuje hlavně na kole. Takto oslovil již přes 200 dotazovaných, s nimiž tak bedlivě vzpomínal, že už má na kontě dvě knihy a začíná psát třetí. Poslední knihu s názvem „ Pod říšským vysílačem Donau“ pokřtil letos v březnu.

Jelikož senioři CSSP uživatelé v této válečné době žili, je pro ně dané téma velmi žádané. Není proto divu, že se po besedě strhla velká debata. Pan Bezrouk přislíbil, že ve volných odpoledních hodinách postupně naše uživatele navštíví, aby od nich získal další informace, které mu jistě rádi předají. Pro velký zájem můžeme již teď slíbit, že s panem Bezroukem uspořádáme další besedu na téma válečné vzpomínky.


Ještě jedna oslava 101. narozenin

13.04.2018

Dne 22. března 2018 oslavila paní Hedvika Klemešová 101. narozeniny. Následující víkend uspořádali její blízcí velkou rodinnou oslavu a v pondělí se slavilo s uživateli fialové budovy. Oslavenkyně byla v dobré náladě a s úsměvem přivítala všechny gratulanty, včetně ředitelky CSSP Mgr. Heleny Vránové, vedoucí ÚPP Mgr. Marie Burgetové a sociální pracovnice Mgr. Soni Provazové.

Paní Klemešová pravidelně navštěvuje pořádané aktivity a je ráda ve společnosti spolubydlících a ostatních uživatelů, s nimiž s láskou vzpomíná na radostný život ve mlýně ve Stínavě, kde strávila spoustu let. Po dlouhém špalíru gratulantů jsme oslavenkyni s naším pěveckým sborem „Fialky“ zazpívali „Živijó“, připili si všichni na zdraví a pustili se do občerstvení, které připravila dcera paní Klemešové. Domácí cukroví má u nás vždy velký úspěch a kopa šlehačky v kávě s vaječným koňakem se stala již tradicí. Pak už se jen zpívalo, hodovalo a společně besedovalo.

Paní Klemešové přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenost.


Kreslení portrétů seniorů

04.04.2018

První jarní čtvrtek na nás v domově pro seniory čekalo netradiční odpoledne. Přišlo sem 8 dětí ze Základní umělecké školy v Prostějově –obor kreslení. Tomu nejmladšímu bylo teprve 11 roků, ale všechny se pod vedením paní učitelky Hany Palacké s chutí pustily do zajímavé práce.

Bylo to vlastně takové „mezigenerační tvoření“, protože šest seniorů sedělo v improvizované kreslírně v 1. patře modré budovy a dva v pokojích a těšili se na svoje portréty. Obrázky, jejichž nakreslení trvalo asi půl druhé hodiny, se vydařily.

Byly realistické, odrážela se v nich zralost a zkušenosti pokročilejšího věku i krása a originalita každé tváře. Zájemců by bylo více, a proto snad bude možné, aby děti přišly kreslit v tomto roce ještě aspoň jednou. Budeme se těšit!


Oslava 101. narozenin

27.03.2018

První březnový pátek navštívila Centrum sociálních služeb Prostějov primátorka města Prostějova RNDr. Alena Rašková v doprovodu zastupitelů města a regionálního zpravodajství. Přišli popřát paní Věře Rozbrojové, která 3. března 2018 oslavila své krásné již 101. narozeniny.

Zástupci města spolu s ředitelkou CSSP Mgr. Helenou Vránovou srdečně popřáli oslavenkyni a předali ji dárkové balíčky a kytice. Poseděli s ní a popovídali si o jejím životě. Paní je velice skromná, tato pozornost ji moc potěšila a dojala.

Paní Rozbrojová v sobě nezapře noblesu první republiky i její lesk. Potrpí si na módu a svůj zevnějšek. Byla celý život zakázkovou krejčovou, ve své profesi vždy velmi precizní a dodnes na svou práci s láskou vzpomíná. Proto také ochotně znovu zasedla k dobovému šicímu stroji. Ke gratulantům se připojili i zaměstnanci modré budovy D, mnozí uživatelé, rodina a přátelé.

Paní začíná každý den s úsměvem, a to je podle ní ten hlavní recept na dlouhověkost, který bychom měli mít všichni na paměti. S úsměvem jde všechno líp.

Přejeme ještě jednou hodně zdraví, optimismu a síly do dalšího života.


Putování po Chorvatsku

10.03.2018

Ve čtvrtek 8. března 2018 přijal pozvání pan Ing. František Navrátil, aby se s námi podělil o zážitky z cest, tentokrát z „Putování po Chorvatsku“ Jeho poutavé vyprávění o různorodé členitosti krajiny, krásné přírodě a životě místních lidí bylo provázené zábavnými příběhy z cest.

Prostřednictvím zfilmovaného dokumentu uživatelky obdivovaly malebné chorvatské pobřeží, oblázkové i skalnaté pláže s křišťálově čistou vodou Jaderského moře. Nechyběly různé otázky a také vlastní vzpomínky uživatelek na tuto nádhernou krajinu.      

Posezení s pozvaným hostem bylo zakončené sladkou tečkou - podával se dezert s kávou, který na tuto cestovatelskou besedu nachystaly uživatelky domova se zvláštním režimem. Milým překvapením ze strany pozvaného hosta bylo blahopřání uživatelkám k svátku MDŽ malou růží, která všechny potěšila.


Maškarní ples

07.03.2018

K období bálů a masopustního veselí patří neodmyslitelně maškarní plesy. Poprvé se jeden z nich letos konal v CSSP pro uživatele z domova se zvláštním režimem, stacionáře, odlehčovací služby a chráněného bydlení. Uskutečnil se 27. února ve vyzdobených prostorách jídelny budovy 6F.

Ples originálním způsobem zahájila paní ředitelka Mgr. Helena Vránová v karnevalovém kostýmu šenkýřky. O masky nebyla nouze – od kuchařky, berušky, čerta, Indiána až po vílu.

Žádný ples by nemohl být bez hudby a tance v tom správném rytmu. Tentokrát díky hudebnímu doprovodu bylo vnímání rytmu opravdu intenzivní. Celé odpoledne k velké spokojenosti účastníků plesu hrála hudba pana Horvátha a jeho desetiletého syna Káji. Kromě jiných skladeb v jejich vystoupení nechyběly ani cikánské písně plné temperamentu a vášně.

Bohatý program odstartovala taneční skupina „Křepelky“, která si pro tuto akci připravila karnevalový tanec „Lady Karneval“ a tanec „Sex bomb“. Jako obvykle sklidila velký úspěch.

V průběhu plesu se uskutečnilo vyhodnocení výtvarné soutěže “O nejhezčí karnevalovou masku“ a soutěže „O nejhezčí karnevalový kostým“. V první kategorii zvítězila maska, kterou nakreslila paní Doubravka Neugebauerová z budovy 13H, druhou kategorii zaslouženě vyhrála paní Ludmila Pešáková ze stacionáře v kostýmu čerta, který se těšil velkému obdivu přítomných.

Zlatým hřebem programu byla - jako na každém správném plese - tombolaspojená s chvílemi napětí, ale i s radostí z výhry. Milým zpestřením bylo zapojení rodinného příslušníka při losování. Atmosféra byla skvělá od začátku až do konce.K dobré náladě přispělo také chutné občerstvení v podobě obložených chlebíčků, sladkých koláčků a slaného pečiva, které připravil kolektiv kuchyně pod vedením Miloslava Fialy.

„Maškarní ples“ v CSSP se vydařil. Spokojení návštěvníci, kteří odcházeli plni dojmů, jsou již dnes pro nás závazkem v takových akcích pokračovat.


Prvorepublikový ples

28.02.2018

Ples pořádaný dne 22. února 2018 v Centru sociálních služeb Prostějov pro uživatele služby  domov pro seniorynesl název „Prvorepublikový“. Téma této společenské akce odvíjející se od jejího názvu nebylo zvoleno náhodně. Důvodem výběru bylo nejen letošní 100. výročí založení samostatného československého státu, ale také skutečnost, že období první republiky - i přes všechny složitosti - mělo po stránce společenského života své neopakovatelné kouzlo, které stojí za to si alespoň takto připomenout. Dobové oblečení, dekorace i výběr hudby na tomto plese umožnily všem účastníkům nasát atmosféru uvedené doby a na chvíli se vrátit do časů, kdy na společenských akcích slavnostního rázu vládly elegance a bonton.

Ples ve slavnostně vyzdobeném foyer modré budovy D zahájila dobově oblečená paní ředitelka CSSP Mgr. Helena Vránová a všem popřála příjemnou zábavu. O tu se po celou dobu staralo pěvecké duo „Romantica“ pod vedením Romana Doležela. V jeho podání zazněly známé písničky Karla Hašlera, R. A. Dvorského, Inky Zemánkové a dalších. Populární swingové, jazzové a lidové melodie se líbily nejen při poslechu, ale mnozí účastníci plesu se rádi přidávali k účinkujícím i zpěvem.

Součástí plesu byla také tombola, po které se pak naplno rozproudila zábava s tancem.

O závěr této zdařilé akce se postaral krojovaný soubor „Kojetínská beseda“, který všechny přítomné potěšil svým tanečním vystoupením a vtipným slovem.

Naše poděkování patří jak účinkujícím, tak všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu plesu a přispěli ke spokojenosti uživatelů z domova pro seniory.