REALIZOVANÉ AKCE 2016


Vánoční vystoupení dětí

23.12.2016

23. prosince v dopoledních hodinách k nám jako každý rok zavítaly děti ze základní školy v Určicích, aby nám popřály klidné Vánoce a šťastný nový rok. Úvodní slovo měla paní učitelka a vánoční přáníčka rozdali žáci. Následně roztleskaly jídelnu děti s jejich vystoupením. Předvedly nám pásmo písniček a básniček, zahrály na flétny, zatančily a nechyběly hlavně vánoční koledy, které jsme si společně s dětmi zazpívali. Za pěkné vystoupení jsme děti odměnili vlastnoručně napečeným cukrovím, které s chutí snědly u zimního čaje. Slzy dojetí a potlesk seniorů jim byly velkou odměnou.


Živý betlém v Centru sociálních služeb Prostějov

21.12.2016

Stává se již tradicí, že před nastávajícími vánočními svátky se v CSSP koná předvánoční akce s názvem Setkání u betléma. Nebylo tomu jinak ani ve čtvrtek 15. prosince 2016, kdy se v prostranství zahrady u oranžové budovy M sešlo několik desítek uživatelů služeb, někteří i se svými rodinnými příslušníky.

Osvětlený živý betlém jako nádherná kulisa za soumraku naladil tu správnou atmosféru k připomenutí si významu nadcházejících svátků.

Slavnost zahájila ředitelka CSSP PhDr. Miluše Lišková, která přivítala přítomné uživatele služeb, popřála a poděkovala všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci. Význam vánočních svátků a jejich poselství pro dnešní dobu připomněl ve svém projevu jáhen pan Karel Valtr.

Po přečtení biblického příběhu andílci rozdávali přítomným perníčky ve tvaru srdce a všichni společně si zazpívali nejznámější vánoční koledy za doprovodu pěveckého sboru „Fialky“ z domova pro seniory CSSP. Nechyběl ani vánoční punč na zahřátí, jehož vůně povznesla všechny do té správné sváteční nálady.


Odpoledne plné pohádek

20.12.2016

I v listopadu se opět sešly děti se seniory na velmi hezkém tvořivém odpoledni. A tentokrát se vymýšlely příběhy, ve kterých vystupovala nějaká víla. A když se nad tím člověk zamyslí, takových příběhů je nekonečné množství. Každý si prostě představil tu „svou“ vílu a příběhy se začaly odvíjet. Vždyť víla může tančit, čarovat a další třeba léčit nemocná zvířátka v lese léčivými bylinkami. Senioři vymýšleli, děti psaly a pak vše doplnily krásnými, milými obrázky. Vždyť každý člověk si někdy potřebuje hrát. A pokud ne, přichází o kus kouzelného světa, který ve společnosti dětí je tak snadné objevit. Pohádkové odpoledne, při kterém se fantazii meze nekladly, přineslo potěšení všem přítomným. A v prosinci pak přišel den D, kdy děti přinesly těm, kdo se psaní zúčastnili, sborníky, které z pohádek vytvořily a doplnily obrázky. Sváteční atmosféru doprovázela hezká besídka, která všechny vánočně a pohádkově naladila. Uživatelé, kteří se přišli podívat, dostali od dětí i drobný dáreček. Teď se už zase všichni těší na další návštěvu dětí, při které mohou společně tvořit a aspoň na chvíli se vrátit do kouzelného dětského světa.


Předání publikace "Válečné vzpomínky"

15.12.2016

V rámci reminiscenční terapie vznikl sborník s názvem „Válečné vzpomínky“. Uživatelé služby domova pro seniory v něm vzpomínají na život v době války. Tyto vzpomínky nepatří mezi ty, na něž rádi vzpomínáme, a proto jsme velmi vděčni, že naši uživatelé, kteří i o tak těžké etapě v jejich životě dokázali mluvit, svolili ke zveřejnění jejich příběhu. Dne 12. prosince 2016 se uskutečnilo slavnostní předání sborníku, kterého se zúčastnili především autoři, jejich rodiny, ale také hosté z magistrátu města Prostějova, kterými byli PaedDr. Alena Dvořáková, PhDr. Eva Šťouračová, Mgr. Jaroslav Svozil, Bc. Pavel Smetana a Dagmar Cásková. Velký dík patří nejen autorům, ale i magistrátu města Prostějov, který vydání publikace v této podobě zafinancoval.

Po úvodním slovu ředitelky Centra sociálních služeb, p. o. PhDr. Miluše Liškové a náměstka primátorky Bc. Pavla Smetany proběhlo předčítání vzpomínek. Všichni zúčastnění při předčítání mlčky poslouchali. Nejednomu z nás se vlily slzy do očí a obdiv do tváří, když jsme si uvědomili, co vše museli lidé ve svých životech vytrpět a překonat. Tato publikace bude i výbornou učební pomůckou pro mladší generace, které si život v období války nedokáží představit.

Jak lépe přiblížit situaci, která probíhala než prostřednictvím příběhů lidí, kteří toho byli účastni. Po přečtení příběhů, předala paní ředitelka Centra sociální služeb, p. o. publikace autorům, a poděkovala všem, kdo se na vydání sborníku podíleli. Srdečného závěrečného slova se ujala PhDr. Eva Šťouračová a krásnou vánoční písní předávání ukončila paní Dagmar Cásková.


Mikulášské dopoledne

14.12.2016

Mikulášské setkání dvou generací se vydařilo. 5. prosince navštívili žáci prvních tříd Základní školy Vl. Horáka budovu 13H. Děti rozdaly "babičkám a dědečkům" nejen hezké dárečky, ale hlavně je potěšily svým milým vystoupením. Vždyť samotná přítomnost dětí je pro všechny seniory tím nejkrásnějším dárkem. Celé dopoledne probíhalo ve sváteční a radostné atmosféře. Nechyběli ani svatý Mikuláš, andílek a čert, kteří dychtivým dětem rozdávali nadílku. Naštěstí se nenašel mezi přítomnými žádný nezbeda, který by dostal uhlí nebo brambory. Následoval společný rej masek, zpívání koled a povídání o známých i méně známých tradicích, které dnes už odvál čas.

Děkujeme naší paní ředitelce, Miluši Liškové, za její milá slova a přání, a za to, že s námi strávila tento sváteční čas. Poděkování patří také paní vychovatelce Naděždě Kalábové, která učí celé generace dětí úctě ke stáří, vzpomínkám a tradicím.