Podporují nás


Olomoucký kraj
logo_kraj
www.olkraj.cz
Rotary Club Prostějov
Image
www.rotary.org
Statutární město Prostějov
Prostějov
www.prostejov.eu
TK PLUS s.r.o.
tk plus
www.tkplus.cz

Děkujeme městu Prostějov za poskytnutí účelové dotace 15 000 Kč na vybavení snoezelenu v Domově se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou relaxačním vodním sloupcem.

Děkujeme městu Prostějov za poskytnutí účelové dotace 10 000 Kč na realizaci Májkové slavnosti.