žádosti o přijetí do centra


DOMOV PRO SENIORY

Mgr. Lenka Prosecká
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 202
Mobil: 733 572 729
Email: lprosecka@csspv.cz

Žádost ke stažení - Domov pro seniory.pdf (285kb)

DOMOV PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Markéta Kolečkářová DiS.
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 205
Mobil: 736 484 568
Email: mkoleckarova@csspv.cz

Žádost ke stažení - Domov se zvláštním režimem.pdf (284kb)

DOMOV PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

Mgr. Petra Zbořilová
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 454
Mobil: 778 751 610
Email: pzborilova@csspv.cz

Žádost ke stažení - DZR Ach.pdf (285kb)

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

Mgr. Jana Nenálová
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 209
Mobil: 733 745 083
Email: jnenalova@csspv.cz

Žádost ke stažení - Denní stacionář pro seniory.pdf (286kb)

DENNÍ STACIONÁŘ PIVOŇKA

Eva Kučerová DiS.
sociální pracovnice
Mobil: 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz

Žádost ke stažení - Denní stacionář Pivoňka.pdf (532kb)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Bc. Jana Dočkalová DiS.
sociální pracovnice
Mobil: 725 100 803
Email: jdockalova@csspv.cz

Žádost ke stažení - Pečovatelská služba.pdf (270kb)

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Eva Kučerová DiS.
sociální pracovnice
Mobil: 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz

Žádost ke stažení - Odlehčovací služba.pdf (286kb)

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Eva Kučerová DiS.
sociální pracovnice
Mobil: 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz

Žádost ke stažení- Chráněné bydlení.pdf (286kb)


POTŘEBUJETE BLIŽŠÍ INFORMACE K URČITÉ SLUŽBĚ?  VYUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.