Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu poskytujeme v regionu města Prostějov (včetně blízkého okolí – Žešov, Mostkovice a Držovice), a města Němčice nad Hanou a to v domácnosti uživatele, v domech s pečovatelskou službou a střediscích osobní hygieny. Služby se poskytují každý den v časovém rozsahu od 6:00 hod. do 20:00 hod. dle časových a kapacitních možností organizace.


V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 • dopravu vozidlem poskytovatele dle provozních možností včetně čekací doby
 • holení
 • dohled

KAPACITA

 • Kapacita služby je 200 uživatelů.
 • Kapacita terénní formy poskytování: 190 uživatelů
 • Kapacita ambulantní formy: 10 uživatelů

CÍLOVÁ SKUPINA
Okruh osob, kterým jsou pečovatelské služby poskytovány

 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY

 • Mladí dospělí (19-26 let)
 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let) 
 • Starší senioři (nad 80 let)

SÍDLO PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SE NACHÁZÍ NA ADRESE
Bezručovo náměstí 9
796 01 - Prostějov

V přízemí vilky v klidnější lokalitě města, v objektu, který je majetkem Olomouckého kraje.

poslani

Poslání

Posláním pečovatelské služby je pomáhat seniorům i zdravotně postiženým občanům, kteří vzhledem ke svému stáří nebo nemoci potřebují pomoc druhého člověka, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dodávat jim po psychické stránce sílu a energii žít plnohodnotně i v pokročilém věku a své nepříznivé sociální situaci.
cile

Cíle

 • zvyšovat informovanost společnosti o činnostech a nabízených úkonech pečovatelské služby
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb na základě individuálních potřeb uživatelů
 • pracovat v souladu se standardy kvality, metodikami a pracovními postupy pečovatelské služby
 • aktivně zapojovat uživatele při péči o vlastní osobu i domácnost proto, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí

zasady

Zásady

 • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům, právo svobodné volby
 • Individuální přístup
 • Rovnoprávný přístup
 • Profesionalita a odbornost pracovníků
 • Úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost a poctivost pracovníků


Žádost o poskytnutí služby

Pokud máte zájem využít sociální službu Pečovatelská služba, vyplňte prosím přiloženou žádost. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně)