Odlehčovací služba


NABÍDKA SLUŽEB

 • poskytnout ubytování (ubytování ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla)
 • poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (podávání jídla, pití, pomoc při oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu)
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC)
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů (základní sociální poradenství)
 • aktivizační činnost (předčítání z knih a tisku, procházky po okolí)

KAPACITA

 • Kapacita poskytované služby je 6 uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

 • Osoby od 18 let věku, se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je pečováno v domácím prostředí a rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout
 • Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, o které je pečováno v domácím prostředí a rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout.

poslani

Poslání

Pomoc rodinným příslušníkům, kteří v plném rozsahu zajišťují péči a podporu o blízkou osobu v domácím prostředí, v situaci, kdy dočasně potřebují tuto péči zajistit jiným způsobem.
zasady

Zásady

 • Respekt k uživatelům služby i jejich rodinným příslušníkům
 • Individuální přístup
 • Důraz kladený na samostatnost uživatelů
 • Profesionalita a odbornost pracovníků


Žádost o poskytnutí služby

 Pokud máte zájem využít sociální službu Odlehčovací služba, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako "Vyjádření lékaře" vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).