Kontaktní osoby


Ředitelství

Mgr. Helena Vránová
ředitelka
Telefon: 582 321 400
Mobil: 778 498 360
Email: hvranova@csspv.cz
Kateřina Dvořáková
personalista
Telefon: 582 321 401
Mobil: 778 880 663
Email: kdvorakova@csspv.cz
Květa Lukášová
účetní
Telefon: tel:582 321 402
Email: klukasova@csspv.cz
 
Milena Tomanová
účetní
účty uživatelů služeb mimo Domova se zvláštním režimem
Telefon: 582 321 206
Mobil: 731 288 958
Email: mtomanova@csspv.cz
Eva Horáková
vedoucí zdravotního úseku
Telefon: 582 321 301
Mobil: 739 427 836
Email: ehorakova@csspv.cz

 

Mgr. Iva Ďurčová
vedoucí ekonomického úseku
Telefon: 582 321 403
Mobil: 778 714 906
Email: idurcova@csspv.cz
Jitka Čechová
správce majetku
Telefon: 582 321 404
Mobil: 736 472 962
Email: jcechova@csspv.cz
Ivo Horák
vedoucí provozního úseku
Telefon: 582 321 405
Mobil: 778 714 907
Email: ihorak@csspv.cz
Ing. Hana Dohnalová
účetní
účty uživatelů služby Domov se zvláštním režimem
Telefon: 582 321 406
Mobil: 775 897 688
Email: hdohnalova@csspv.cz
Mgr. Ludmila Pudová
vedoucí aktivizačního úseku
Telefon: 582 321 201
Mobil: 778 751 609
Email: lpudova@csspv.cz

 

Mgr. Lenka Prosecká
vedoucí sociálního úseku
Telefon:582 321 202

Mobil: 733 572 729

Email: lprosecka@csspv.cz
Ing. Vladislava Kaštylová
hlavní účetní
Telefon: 582 321 407
Email: vkastylova@csspv.cz

Renata Sekaninová
stravovací úsek - nutriční terapeut
Telefon: 582 321 333
Mobil: 733 572 739
Email: snutricni@csspv.cz

 

Roman Krchňák

vedoucí stravovacího úseku

Telefon: 582 321 333

Mobil: 771 132 362        

Email: vstravovani@csspv.cz

 


Domov pro seniory

Mgr. Lenka Prosecká
vedoucí sociálního úseku, sociální pracovnice budova D (modrá) - přízemí
Telefon: 582 321 202
Mobil: 733 572 729
Email: lprosecka@csspv.cz
Eva Odstrčilová
koordinátor pracovníků v soc. službách
budova D (modrá) - 1. patro
Telefon: 582 321 302
Mobil: 608 215 964
Email: eodstrcilova@csspv.cz


Bc. Michaela Chudobová
sociální pracovnice
budova D (modrá) - 1. patro
Telefon: 582 321 209
Mobil: 771 132 361
Email: spracovnik8D@csspv.cz
Karin Soldánová, DiS.
sociální pracovnice
budova C (fialová), A (hnědá)
Telefon: 582 321 203
Mobil: 725 933 640
Email: spracovnik3c@csspv.cz
Marie Pospíšilová
koordinátor pracovníků v soc. službách
budova C (fialová)
Telefon: 582 321 304
Mobil: 773 784 107
Email: mpospisilova@csspv.cz

 

Kateřina Bartošová
koordinátor pracovníků v soc. službách
budova D (modrá) - přízemí
Telefon: 582 321 371
Mobil: 773 784 105
Email: kbartosova@csspv.cz
Zdeňka Dopitová
koordinátor pracovníků v soc. službách
budova A (hnědá)
Telefon: 582 321 307
Mobil: 773 784 106
Email: zdopitova@csspv.cz

 


Domov se zvláštním režimem

Markéta Kolečkářová DiS.
sociální pracovnice
 
Telefon: 582 321 205
Mobil: 736 484 568
Email: mkoleckarova@csspv.cz
Miroslava Šatná
koordinátor všeobecných sester
Telefon: 582 321 305
Mobil: 739 014 630
Email: msatna@csspv.cz
Eva Kišková
koordinátor pracovníků v soc. službách
budova E (zelená)
Telefon: 582 321 305
Email: ekiskova@csspv.cz
 
Marie Šustrová
koordinátor pracovníků v soc. službách
budova M (oranžová)
Telefon: 582 321 306
Email: msustrova@csspv.cz
 

Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Bc. Jirkovská Martina
sociální pracovnice, dobrovolníci
Telefon: 582 321 454
Mobil: 778 751 610
Email: spracovnik13H@csspv.cz
Markéta Kašpárková
koordinátor pracovníků v soc. službách
Telefon: 582 321 450
Mobil: 778 751 561
Email: mkasparkova@csspv.cz
Miroslava Šatná
koordinátor všeobecných sester
Mobil: 739 014 630
Email: msatna@csspv.cz
 

Odlehčovací služba

Eva Kučerová DiS.
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 555
Mobil: 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz
Eva Polášková
koordinátor budovy F
Telefon: 582 321 460
Mobil: 778 751 610
Email: epolaskova@csspv.cz
Miroslava Šatná
koordinátor všeobecných sester
Mobil: 739 014 630
Email: msatna@csspv.cz


Denní stacionář pro seniory

Eva Kučerová, DiS.
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 555
Mobil: 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz
Eva Polášková
koordinátor budovy F
Telefon: 582 321 460
Mobil: 778 751 610
Email: epolaskova@csspv.cz

Denní stacionář Pivoňka

Eva Kučerová DiS.
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 555
Mobil: 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz
Renata Kolářová
vedoucí denního stacionáře
Telefon: 582 345 682
Mobil: 737 530 311
Email: rkolarova@csspv.cz

Pečovatelská služba

Bc. Jana Dočkalová DiS.
sociální pracovnice
Mobil: 725 100 803
Email: jdockalova@csspv.cz
 
Lucie Kacvinská
vedoucí pečovatelské služby
Telefon: 582 342 624
Mobil: 736 625 466
Email: lkacvinska@csspv.cz

Chráněné bydlení

Eva Kučerová DiS.
sociální pracovnice
Telefon: 582 321 555
Mobil: 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz
Eva Polášková
koordinátor budovy F
Telefon: 582 321 460
Mobil: 778 751 610
Email: epolaskova@csspv.cz