VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

 

Zasláním Vašeho životopisu, popřípadě dalších osobních materiálů do naší organizace, udělujete souhlas Centru sociálních služeb Prostějov, p. o., Lidická 86, Prostějov, se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o Vaší osobě dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to v rozsahu potřebném pro realizaci výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic v naší organizaci.

Prohlašujeme, že Vámi zaslané osobní údaje použijeme pouze k uskutečnění stávajícího nebo i budoucích výběrových řízení a nepředáme tyto údaje třetím osobám bez Vašeho předchozího písemného souhlasu.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu jednoho roku nebo do okamžiku jeho písemného odvolání z Vaší strany. 


Kontakt na personalistku organizace:

Kateřina Dvořáková

Tel: 582 321 401, 778 880 663

email: kdvorakova@csspv.cz