Denní stacionář pro seniory


V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně – terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

 • Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

KAPACITA

 • 20 uživatelů

 poslani

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí. Usilujeme o zachování kvality života seniorů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích podmínkách.
cile

Cíle

 • Podpora navazování a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi.
 • Snaha o udržení psychických a fyzických schopností.
 • Pomoc při udržení sebeobslužných a hygienických návyků.
 • Zajištění smysluplného trávení volného času prostřednictvím nabídky činností jako např. čtení, poslech hudby, trénování paměti, vzpomínání, cvičení, procházky.
 • Pomoc rodinám uživatelů v péči o jejich blízké.

zasady

Zásady

 • Dodržování práv uživatelů a respektování jejich svobodné volby
 • Individuální přístup
 • Rovnoprávný přístup
 • Profesionalita a odbornost pracovníků


Žádost o poskytnutí služby

Pokud máte zájem využít sociální službu Denní stacionář, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).