Chráněné bydlení


NABÍDKA SLUŽEB

 • Poskytnout ubytování (ubytování v jednolůžkových pokojích s kuchyňským koutem a se soc. zařízením).
 • Poskytnutí stravování (uživatelé mají možnost využít celodenního stravování, včetně dietních a diabetických jídel).
 • Dohled nad zvládáním běžných úkonů (dohled, popř. Dopomoc s přípravou stravy, dohled nad péčí o domácnost a úklidem, dopomoc při praní).
 • Dopomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů (základní sociální poradenství, řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních problémů, komunikace s úřady, soudy, vyřizování sociálních dávek).

KAPACITA

 • Kapacita poskytované služby jsou 3 uživatelky.

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

 • Osoby od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním.


poslani

Poslání

Poskytování přiměřené podpory osobám s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohli využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života.
zasady

Zásady

 • Individuální přístup – poskytujeme uživatelům sociální službu podle jejich potřeb a jejich schopností
 • Týmový přístup – při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
 • Uznáváme hodnotu uživatelů – uznáváme hodnotu každého z uživatelů s jeho jedinečnou životní zkušeností.

cile

Cíle

 • Umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním bydlet v přirozeném prostředí
 • Dosáhnout co největší soběstačnosti uživatelů při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.


Žádost o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení je vhodné podat, pokud máte aktuální zájem o přijetí. Žádost, kterou podá žadatel, který nemá aktuálně zájem o nástup, bude vyřazena ze zpracování. Až bude mít žadatel aktuální zájem o nástup, podá žádost novou.

Pokud máte zájem využít sociální službu chráněné bydlení, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).