DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY

Z důvodu zvyšujcícího se nárůstu chřipkového onemocnění, prosíme o omezení doby vaší návštěvy v našem zařízení na dobu nezbytně nutnou. Jste-li již nemocní, máte-li virózu, chřipku či jiné respirační onemocnění, žádáme, abyste své blízké nenavštěvovali.

Děkuji za ochopení

Mgr. Helena Vránová, ředitelka