Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním pečovatelské služby je pomáhat seniorům i zdravotně postiženým občanům, kteří vzhledem ke svému stáří nebo nemoci potřebují pomoc druhého člověka, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dodávat jim po psychické stránce sílu a energii žít plnohodnotně i v pokročilém věku a své nepříznivé sociální situaci.


Zásady

Zásady poskytování sociálních služeb:

  • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům, právo svobodné volby
  • Individuální přístup
  • Rovnoprávný přístup
  • Profesionalita a odbornost pracovníků
  • Úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost a poctivost pracovníků

Cíle

Cíle poskytovaných služeb:

  • zvyšovat informovanost společnosti o činnostech a nabízených úkonech pečovatelské služby
  • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb na základě individuálních potřeb uživatelů
  • pracovat v souladu se standardy kvality, metodikami a pracovními postupy pečovatelské služby
  • aktivně zapojovat uživatele při péči o vlastní osobu i domácnost proto, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí
  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft