Kapacita a cílová skupina

Kapacita

Kapacita služby je 200 uživatelů. Kapacita terénní formy poskytování: 190, kapacita ambulantní formy: 10.


Cílová skupina

Okruh osob, kterým jsou pečovatelské služby poskytovány:

  • senioři
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby s chronickým onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:

  • Mladí dospělí (19-26 let)
  • Dospělí (27-64 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)
  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft