Poslání, zásady, cíle

Poslání odlehčovací služby

Pomoc rodinným příslušníkům, kteří v plném rozsahu zajišťují péči a podporu o blízkou osobu v domácím prostředí, v situaci, kdy dočasně potřebují tuto péči zajistit jiným způsobem.


Zásady odlehčovací služby

  • respekt k uživatelům služby i jejich rodinným příslušníkům
  • individuální přístup k uživatelům služby
  • důraz kladený na samostatnost uživatelů

Cílová skupina uživatelů

  • Osoby od 18 let věku, se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je pečováno v domácím prostředí a rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout
  • Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, o které je pečováno v domácím prostředí a rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout.
  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft