Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu nebo péči osobám s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít samy ve své domácnosti. Poskytujeme kvalitní sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby s celoročním pobytem.


Zásady

Zásady poskytování služby v domově se zvláštním režimem:

  • individuální přístup - poskytujeme uživatelům sociální službu podle jejich potřeb a jejich schopností
  • týmový přístup - při poskytování sociální služby pracujeme v týmu, předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů a pravidel
  • uznáváme hodnotu uživatele - uznáváme hodnotu každého uživatele s jeho jedinečnou životní zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, který patří k životu. Přistupujeme k uživatelům s úctou, zájmem a trpělivostí.

Cíle

  • podpora uživatelů služby v co nejvyšší míře samostatnosti
  • podpora uživatelů služby při zachování jejich stávajících schopností
  • naplňování volného času uživatelů pomocí ergoterapie a dalších zájmových činností
  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft