Kapacita a cílová skupina

Kapacita

76 uživatelů služby


Cílová skupina

Osoby od 19 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku.


Službu nemůžeme poskytnout

  • osobám, které nespadají do naší cílové skupiny
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení ve zdravotnickém zařízení
  • osobám s akutním infekčním onemocněním
  • osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
  • osobám s vrozeným mentálním postižením (mentální retardace, Downův syndrom)
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které naše zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním režimem z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  • z důvodu plné kapacity naší služby

 

  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft