Ergo aktivizace

Jedním z cílů při provázení člověka s onemocněním demencí je podpora motivace, snaha o udržení a nácvik běžného způsobu života, usnadněí orientace v čase, místě, udržování nebo zplešení jemné i hrubé motoriky, koordinace, ale i možnosti otvírání se novým věcem i ve stáří. Základním pilířem naší práce je naslouchání, sdílení, validující rozhovory i uspokojování potřeby společného setkávání se a podporování sounáležitosti.

Každodenní aktivity tvoří základ pro navození smysluplného průběhu a struktury dne. Pro ty uživatele služby, kteří mají rádi společnost druhých lidí, připravujeme dopolední a odpolední aktivizační programy. K našim uživatelům služby se snažíme přistupovat individuálně a na základě znalostí z jeich biografie života. Individuálně nabízíme uživatelům validující rozhovory, naslouchání nebo prosté bytí u lůžka. Při komunikaci s uživateli využíváme přístup a techniky validace Naomi Feil. Jednou ze základních metod práce o stárnoucího člověka je remoniscence - práce se vzpomínkami, kterou chápeme v našem zařízení jako "kulturu" v péči o seniory. Dlouhodobá paměť bývá u člověka s onemocněním demence zachována velmi dlouho, proto se reminiscence prolíná prakticky všemi aktivitami.

Pro aktivizační činnosti jsou využívány prostory ergo-aktzivizační místnosti v přízemní části budovy 13H. Zde si mohou uživatelé posedět v příjemném prostředí obklopeni předměty vyvolávajícími vzpomínky z doby, ve které dříve žili. Prosklené skříně slouží zároveň jako tematické výstavky reminiscenčních předmětů. Uživatelé služby zde také mají možnost využívat předměty a pomůcky, které vedou k zachování dosavadních schopností, jako jsou především ruční práce, pečení, vaření, úklid, keramika, výtvarné činnosti. V případě zájmu vyššího počtu uživatelů probíhají aktivity ve společenské místnosti v přízemí budovy. Například velmi oblíbené zpívání lidových písní, tance, trénování paměti, hraní společenských her, vzpomínkové besedy, mezigenerační setkávání, sledování televize, hudebních pořadů, DVD. I ve vyšším věku je dobré vyzkoušet nebo jen pozorovat nové činnosti. Proto nabízíme uživatelům možnost zkusit si např. práci s keramickou hlínou, odlévání do forem, kreslení mandal, koláže z přírodnin a jiné. Velmi oblíbené u seniorů je aranžování květin, sušení bylin z našeho zahradnictví, vytváření voňavých levandulových pytlíčků.

Pro uživatele služby se snažíme navodit pocit pohody a bezpečného prostředí. K tomu slouží také společenská místnost vybavená pohodlnými křesly, knihovničkou, reminiscenčním koutkem, dobovými křesílky s konferenčním stolkem, retro gramofon, sbírka starožitných rádií.

Ergo-aktivizační místnost a jídelna je využívána také pro pečení a vaření oblíbených receptů uživatelů spojených s ochutnávkou.

K posílení fyzické kondice, podpoře vnímání přírody a okolního prostředí slouží pravidelné procházky po zahradě, spojené s návštěvou místního zahradnictví nebo sadu.

Uživatelům služby se ztíženou pohyblivostí pravidelně umožňujeme pobyt venku na lůžku.

Také pravidelné cvičení na židlích udržuje kondici, svalové napětí a rozsah pohybu kloubů. Pohyb se často stává zdrojem radosti. Pomalé pohyby, automasáže, poklepy na povrch těla, sebeuvědomění si vlastního těla, harmonizující cvičení s prvky jógy, cvičení prstů, mimických svalů, artikulace, relaxační a dechová cvičení s hudbou. Využíváme množství rehabilitačních pomůcek: šátků, vařeček, overballů a masážních míčků. Oblíbené jsou hry s míčem, tanečky na židli, pantomima k vybavování zažitých pohybů při předvádění různých známých činností ze života.

Příjemné posezení nabízí reminiscenční Klubové zařízení "Pod Lípou". Navozuje pocit pohody a klidu. Příjemné pro uživatele je setkávání se s jinými lidmi, možnost oslavit zde své jubileum, posedět s návštěvou, možnost zahrát si společenské hry, vyrobit si něco pro radost, poslechnout si hudbu svého mládí a také si zazpívat. Velmi oblíbená jsou páteční odpoledne věnovaná zpívání a tanci při harmonice ve společenské místnosti.

Důležitou součástí dne jsou každodenní cvičení kognitivních funkcí při rozhovorech, s využitím pomůcek jako například sady pro kognitivní trénink, u společenských her, binga, kuželek apod. Za velmi důležitou považujeme nenásilnou a přirozenou formu využívání stimulujících předmětů a pomůcek, které podporují komunikaci, vnímání sebe, ale i okolního prostředí. Prostřednictvím vnímání barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní dochází k rozvíjení a posilování smyslů, zvláště u uživatelů služby, kteří již obtížně komunikují.

Mezi nejoblíbenější aktivity patří přirozené domácí činnosti podle ročního období, na které byli naši uživatelé zvyklí z předešlého období života, jako krájení a sušení ovoce na křížaly, vaření kompotu, loupání ořechů, úklid, umývání nádobí, skládání prádla, pečení a vaření, zavařování ovoce. Dále pro ženy tradiční ruční práce jako háčkování, vyšívání, párání a namotávání vlny.

V rámci zahradní terapie se naši uživatelé starají o pokojové květiny, na podzim si vysazují jarní cibuloviny, aby se v předjaří mohli těšit na krásu květů.

Ve vybraných případech využíváme pro uživatele služby terapeutické panenky. Navozují emoce, pozitivně stimulují smyslové orgány, vyvolávají vzpomínky na produktivní období života člověka - kdy se uživatel cítil potřebný, důležitý, milovaný.

V našem zařízení hojně uplatňujeme práci se vzpomínkami - reminiscenci. Mimo běžné přirozené vzpomínání připravujeme reminiscenční skupinová setkávání uživatelů s využitím předmětů vyvolávajích vzpomínky a probouzejících vzájemná sdílení, podporující vlastní hodnotu a identitu starého člověka. Jako témata k reminiscenci využíváme jednak významné svátky v průběhu roku - například státní svátky, Památka zesnulých, svatý Martin, Mikuláš, advent a s nimi spojené lidové tradice a zvyky. Ale také témata, jak se dříve žilo, co se jak dělalo.

Každou středu jsou pro uživatele služeb CSSP pořádány bohoslužby slova nebo mše svaté.

Velkou radost přinášejí uživatelům služby pravidelné návštěvy psů. Canisterapie má pozitivní psychické účinky, motivuje k pohybu, podporuje komunikaci, pomáhá navazovat kontakt, vyjadřovat potřebu náklonnosti a blízkosti. Zavzpomínat a projevit kladná vztah ke zvířatům umožňujeme našim uživatelům také návštěvami králíčka Elinky.

Jednou z důležitých filozofií našeho zařízení je podporování mezigeneračního soužití. Proto pravidelně pořádáme společná setkávání. Na každou očekávanou návštěvu se pečlivě připravujeme, nikdy nechybí čerstvě napečené sladkosti pro děti. Na návštěvy k "babičkám a dědečkům" se děti vždy velmi těší. Máme radost, když po skončení vystoupení nebo společného tvoření děti zůstávají a povídají si se seniory, vzájemně se tak obohacují obě generace.

Naší snahou je umožnit uživatelům služby a jejich blízkým možnost prožívat co nejvíce společných chvil, proto pro ně připravujeme pravidelná setkání, posezení a zpívání s harmonikou, výlety, opékání špekáčků.

 

 

  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft