O službě

V rámci poskytované služby nabízíme:

 • ubytování (1-3 lůžkové pokoje)
 • celodenní strava včetně dietní
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, podávání jídla, pití, přesuny na postel, vozík, atd.) 
 • pomoc při osobní hygieně
 • praní, úklid
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • aktivizační činnosti (pravidelné aktivizační a volnočasové programy, reminiscenční skupinová setkávání uživatelů, práce se vzpomínkami, individuální přístup a speciální validující metody práce u uživatelů upoutaných na lůžku či se ztíženou schopností komunikace, vernisáže vzpomínkových výstavek na daná témata, zdravotní a relaxační cvičení s hudbou, ruční práce apod.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Další služby:

 • kulturní akce
 • bohoslužby
 • psycholog
 • knihovna
 • klubové zařízení

 

  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft