Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí. Usilujeme o zachování kvality života seniorů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích podmínkách.


Zásady

Zásady poskytování sociální služby v denním stacionáři pro seniory:

  • Dodržování práv uživatelů a respektování jejich svobodné volby
  • Individuální přístup
  • Rovnocenný přístup
  • Profesionalita a odbornost pracovníků

Cíle

Cíle poskytovaných služeb:

  • Podpora navazování a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi.
  • Snaha o udržení psychických a fyzických schopností.
  • Pomoc při udržení sebeobslužných a hygienických návyků.
  • Zajištění smysluplného trávení volného času prostřednictvím nabídky činností jako např. čtení, poslech hudby, trénování paměti, vzpomínání, cvičení, procházky.
  • Pomoc rodinám uživatelů v péči o jejich blízké.

 

  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft