O službě

V rámci poskytované služby nabízíme:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně – terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft