Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby osobám s mentálním postižením, umožnit jim setrvat v původním domácím prostředí, usilovat o zvyšování jejich soběstačnosti, poskytovat jim podporu při začleňování do běžného života a nabízet aktivní a zajímavé trávení času.


Zásady

Zásady poskytování sociálních služeb:

  • Dodržování práv uživatelů a respektování jejich svobodné volby
  • Individuální přístup
  • Rovnoprávný přístup
  • Profesionalita a odbornost pracovníků
  • Úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost a poctivost pracovníků

Cíle

Cíle poskytované služby:

  • Uživatel, který je schopen udržet si návyky v oblasti sebeobsluhy, hygieny, rozvíjet pracovní dovednosti a návyky
  • Uživatel, který je schopen rozvíjet sociální vztahy a kompetence (navazování kontaktů a komunikace, mezilidské vztahy, řešení konfliktů, schopnost kompromisu)
  • Uživatel, který je schopen s podporou a po nácviku obstarávat jednoduché nákupy
  • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, účast uživatelů na kulturních a společenských akcích

 

  © 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.
Jsme na portálu VašePéče.cz fb stránka google plus stránka
iresoft